Dzieci z natury są kreatywne, od najmłodszych lat wykazują potrzebę ekspresji twórczej, która jest dla nich źródłem radości, dobrej zabawy i zaangażowania. Stanowi także podstawową formę uczenia się i zdobywania wiedzy o otaczającym świecie. Obserwując pociechę można wychwycić czynność, która sprawia dziecku najwięcej radości i pomóc w pielęgnowaniu pasji. Jedną z cennych zdolności wśród najmłodszych jest umiejętność śpiewu, który należy w porę zacząć rozwijać. Umożliwia to m.in. Akademia Młodych Talentów, która powstała z myślą o małych artystach.

Rozwój wokalny się opłaca

Muzyka w rozwoju dziecka jest niezwykle istotna. Przyczynia się nie tylko do poprawy zdolności motorycznych w przypadku gry na instrumentach, ale też zwiększa umiejętności społeczne. Co więcej pozytywnie wpływa na koncentrację, pamięć oraz poprawia dykcję i wymowę. Jak twierdzi Małgorzata Lipka, instruktorka Akademii Młodych Talentów, regularne ćwiczenia emisyjne pomagają kształtować prawidłowe używanie głosu w śpiewaniu i mówieniu, zaś obecność muzyki w życiu codziennym zwiększa wrażliwość i zdolności percepcyjne. „Jednym z wielu benefitów zajęć muzycznych dla dzieci jest także ich rola społeczna. Dzieci śpiewające w chórach lub zespołach wokalnych lepiej współpracują z rówieśnikami, uczą się zasad pracy w grupie, wspierania siebie nawzajem, a także poznają narzędzia pomocne przy radzeniu sobie z tremą lub nieśmiałością.” – podkreśla.

W jakim wieku najlepiej rozpocząć naukę i jak powinny wyglądać zajęcia?

Tak naprawdę rozwój możliwości wokalnych u dziecka można rozpocząć od najmłodszych lat. Już 3 letnie dzieci aktywnie i chętnie uczestniczą w zajęciach tego typu. Są w stanie powtórzyć proste melodie, rytmy czy piosenki. Jeżeli tylko pociecha jest chętna do pracy, to na naukę muzyki nigdy nie jest za wcześnie ani za późno. Co jednak, gdy dziecko ma talent a nie ma motywacji do uczęszczania na zajęcia? W takim przypadku istotna rola spoczywa na nauczycielu i formie, w jakiej prowadzone są zajęcia, a także pozytywnym nastawieniu dziecka przez jego rodziców. Ponadto lekcje powinny mieć ustalony schemat. Nie mogą być nudne, powinny pojawiać się zarówno znane i lubiane ćwiczenia, jak i nowości, które pobudzą dzieci do działania. Grupa musi być zdyscyplinowana, ale nie może zabraknąć także przyjemnej i radosnej atmosfery. Nauczyciel z kolei powinien być wsparciem, mieć cierpliwość i pobudzać w dzieciach pewność siebie. Instruktorzy AMT zawsze zachęcają uczestników do śpiewania solo przed grupą, służą pomocą i z każdego błędu starają się wyciągnąć pewien pozytyw, tak aby nie zniechęcić dziecka.

Przezwyciężenie barier i lęku

Często dzieci chętnie uczęszczają na zajęcia wokalne jednak kiedy przychodzi czas występu publicznego wstydzą się i zniechęcają. Oczywiście takie bariery również można pokonywać. To zadanie głównie dla instruktora, który buduje pewność siebie w dziecku poprzez pozytywne komunikaty podczas zajęć. „Ważne jest nie stosowanie kar, ale motywowanie do sięgania coraz wyżej i przełamywania się. Sukces małego ucznia zależy w ogromnym stopniu od wspierającej, ciepłej i wyrozumiałej postawy nauczyciela. Jeśli uznamy, że każdy błąd to prezent służący rozwojowi, unikniemy niepotrzebnego stresu.” – zaznacza Małgorzata Lipka z Akademii Młodych Talentów.

Rodzice, którzy posiadają uzdolnione dziecko powinni zatem pomóc mu w rozwoju umiejętności wokalnych, ponieważ mają one pozytywny wpływ na wiele aspektów, jak społeczne usposobienie dziecka czy jego wrażliwość. Ponadto są niewyczerpanym źródłem szczęścia, a przecież nie ma nic lepszego niż nauka połączona ze świetną zabawą i pasją.