Niezależni eksperci sprawdzają, czy samorząd województwa śląskiego prawidłowo wydał 72 mln zł na dodatkowe lekcje i szkolenia oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne dla szkół. Wnioski z badania mogą być wykorzystane do stworzenia spójnego systemu wspierania szkolnictwa zawodowego w całym kraju.

Projekt „Mam zawód – mam pracę w regionie” realizowany był od 2011 roku. Objął uczniów ok 14 tys. uczniów z 258 szkół zawodowych i techników z województwa śląskiego. Miał za zadanie zwiększenie atrakcyjności i jakości nauczania w szkołach zawodowych w województwie śląskim.

W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w dodatkowych kursach zawodowych, wizytach studyjnych i praktykach. Każdy uczeń mógł korzystać z zajęć wyrównawczych z przedmiotów zawodowych, matematyki czy jęz. polskiego, a także w zajęciach czy komputerowych i z języków obcych. Przez cały czas realizacji projektu uczniów wspierali doradcy zawodowi, którzy pomagali im w wyborze drogi zawodowej, napisaniu CV czy przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowo wszystkie szkoły biorące udział w projekcie zostały wyposażone w nowoczesne pomoce szkolne i zawodowe.

Jak każdy tak duży projekt unijny, tak i ten jest poddawany jest badaniu ewaluacyjnemu. Na zlecenie Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego specjaliści z katowickiej firmy Grupa Gumułka sprawdzają teraz, czy pieniądze zostały dobrze zagospodarowane, przede wszystkim z korzyścią dla uczniów. – Badamy, na ile osiągnięte zostały cele projektu, jak bardzo odpowiadają one wymogom szkolnictwa zawodowego w województwie śląskim i potrzebom młodych ludzi. Przyglądamy się nakładom i rezultatom projektu, oceniamy stosunek poniesionych nakładów do uzyskanych efektów – tłumaczy Piotr Dusza, ekspert Grupy Gumułka.

Najistotniejszą częścią badania ewaluacyjnego jest przeprowadzenie 1000 ankiet wśród uczniów – uczestników projektu. – Poprzez ankietę próbujemy zdiagnozować, czy udział w projekcie przyczynił się do lepszych wyników w nauce, zdania egzaminu zawodowego czy do znalezienia pracy. Pytamy, czy uczniowie są zainteresowani utrzymaniem kontaktu z pracodawcą u którego odbywali staż i jak oceniają poszczególne formy wsparcia – wyjaśnia Piotr Dusza.

Częścią badania są też wywiady z osobami odpowiedzialnymi za projekt w Urzędzie Marszałkowskim, Śląskim Kuratorium Oświaty, z dyrektorami szkół, nauczycielami i koordynatorami projektu w powiatach. W sumie eksperci Grupy Gumułka przeprowadzą ok. 1200 wywiadów, ankiet i eksperckich paneli.

Wyniki ankiety i cały raport z ewaluacji będą gotowe w październiku 2014 roku. Jak podkreślają eksperci Grupy Gumułka, mogą być one punktem wyjścia do stworzenia systemu rekomendacji dla szkolnictwa zawodowego w innych częściach Polski. – Ten typ kształcenia przeżywa w Polsce renesans. Warto by było, by był to renesans przemyślany, oparty na konkretnych doświadczeniach z naszego regionu – podsumowuje Piotr Dusza.

***

Projekt „Mam zawód – mam pracę w regionie” to projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego) przez Samorząd Województwa Śląskiego, Śląskiego Kuratora Oświaty oraz 30 powiatów i miast na prawach powiatu z województwa śląskiego. Całkowita wartość projektu: ponad 72 mln (z czego ponad 61 mln stanowią środki Europejskiego Funduszu Społecznego).

Więcej o projekcie: www.e-zawodowcy.eu .

***

Grupa Gumułka to jedna z wiodących polskich firm konsultingowych, świadcząca kompleksowe usługi dla biznesu i administracji publicznej. Powstała w 1993 roku. Dzięki dynamicznemu rozwojowi prowadzi obecnie biura w Warszawie, Katowicach i Krakowie. Kluczowe kompetencje to audyt, podatki i księgowość, rynki kapitałowe, doradztwo i szkolenia, badania społeczne i marketingowe, fundusze europejskie. Klientami Grupy Gumułka są m.in. międzynarodowe koncerny, krajowe przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego i ministerstwa, służba zdrowia, szkoły wyższe i instytucje finansowe. Grupa Gumułka jest stowarzyszona z partnerami w 65 krajach na świecie. Jest członkiem izb gospodarczych oraz stowarzyszeń branżowych, laureatem prestiżowych nagród i rankingów. Firma w swych działaniach przestrzega zasad odpowiedzialnego biznesu. Więcej o Grupie Gumułka na www.gumulka.pl .