Ekonomia to pojęcie niełatwe do wyjaśnienia. Ogólnie rzecz ujmując jest nauką skupiającą się na prezentowaniu produkcji, dystrybucji oraz oczywiście konsumpcji wyprodukowanych dóbr. Jej zasadniczym celem jest wyjaśnienie, w jaki sposób społeczeństwo korzysta z ograniczonych zasobów, by zrealizować swoje potrzeby.

Kluczowe zasady ekonomii

Zasady ekonomii koncentrują się na popycie i podaży. Popyt jest zapotrzebowaniem na dane dobro, podaż zaś – jego ilością na rynku. Konsumenci, tak jak wspomniano, powinni realizować swoje potrzeby z jak najmniejszym wykorzystaniem zasobów, które są ograniczone. Ich wybory powinny być racjonalne, ale na proces decyzyjny wpływa nie tylko rozum, lecz także intuicja oraz emocje. Trzeba również pamiętać, że cała gospodarka opiera się na zasadzie naczyń połączonych, co oznacza, że jedna zmiana czy jeden wybór może przynieść konsekwencje dla całego systemu.

Podział ekonomii

Ekonomia dzieli się na dwa zasadnicze działy – mikroekonomię oraz makroekonomię. Mikroekonomia bada wybory konkretnych jednostek, a więc skupia się na rozpatrywaniu działań pojedynczych konsumentów. Makroekonomia z kolei traktuje gospodarkę jako całość i nie wydziela określonych elementów, ale zajmuje się gospodarką w różnych aspektach. Można także wyróżnić podział na ekonomię normatywną oraz pozytywną. Pierwsza z nich wydaje zalecenia, co należy czynić w gospodarce, biorąc pod uwagę subiektywne sądy wartościujące. Druga z kolei obiektywnie objaśnia zasady gospodarki, badając jej działanie.

Ekonomii nauczysz się z książek

Ekonomia to jeden z bardzo cenionych kierunków studiów. Studenci, którzy go ukończą, mogą pracować w wielu zawodach, dlatego pilnie uczą się kolejnych zagadnień. Służą im do tego odpowiednie pozycje książkowe, w które można zaopatrzyć się w sprawdzonych księgarniach internetowych, szczególnie specjalistycznych – mówi nasz ekspert z Internetowej Księgarni Ekonomiczno-Prawniczej. Ich oferta przeznaczona jest nie tylko dla osób uczących się pojęć i tematów ekonomicznych, ale także dla ludzi, którzy tak zwyczajnie interesują się niniejszą problematyką.

fotolia_97698488_subscription_monthly_m