28 listopada br. w Olsztynie odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu ogólnopolskich debat poświęconych cyfrowej edukacji. Jednym z tematów dyskusji będzie kwestia wykorzystania cyfrowych narzędzi edukacyjnych w kontekście aktywizacji społecznej.

Spotkanie konsultacyjne zatytułowane „CYFROWA EDUKACJA JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU
I AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA” odbędzie się w sali konferencyjnej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przy ulicy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9. Konsultacje koordynuje Fundacja Innowacyjna Edukacja.

Jednym z punktów programu debaty będzie dyskusja na temat wykorzystywanie dostępnych cyfrowych narzędzi i treści edukacyjnych w kontekście aktywizacji lokalnych społeczności w regionach o wysokiej stopie bezrobocia. Podczas spotkania przedstawione zostaną obecne treści edukacyjne a także nowe możliwości wsparcia procesu kształcenia ustawicznego dorosłych we współpracy ze środowiskiem szkoły.

„Podstawowym zadaniem edukacji XXI wieku jest włączenie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w model otwartego upowszechniania wiedzy. Rozwój nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego powinien opierać się na dostępie do wiedzy dzieci oraz dorosłych. Dlatego szkoła oraz wszystkie podmioty zaangażowane w system edukacji powinny aktywnie wspierać proces kształtowania umiejętności dostosowania się do zmieniającego się środowiska”. – powiedziała Agata Tyszkiewicz, Prezes Fundacji Innowacyjna Edukacja.

W trakcie spotkań konsultacyjnych uczestnicy będą rozmawiać na temat rzeczywistych potrzeb szkół, wykorzystania dostępnych narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych i finansowania w kontekście rozwoju w ciągu najbliższych lat. Ponadto podczas debat zostaną zaprezentowane przykłady dobrych i złych rozwiązań na świecie, z których należy wyciągnąć wnioski w kontekście przyszłych inwestycji w edukację w Polsce. Tłem spotkań będzie aktywizacja zawodowa, a więc również wyłonienie takich rozwiązań, które w przyszłości umożliwią pełne odnalezienie się młodych obywateli na rynku pracy.

Więcej informacji na temat wydarzenia udziela:

Daria Kozieja
e-mail: d.kozieja@innowacyjnaedukacja.org
tel.: 603 110 172

*****

Fundacja Innowacyjna Edukacja została założona w 2012 roku w Warszawie z myślą o wsparciu rozwoju edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem szkół podstawowych i gimnazjów. Fundacja Innowacyjna Edukacja, pozostając w ciągłej konsultacji z administracją samorządową dociera do wszystkich regionów Polski. Kontaktujemy się ze szkołami w celu weryfikacji ich najbardziej palących potrzeb, a także wybitnych osiągnięć i inicjatyw, realizowanych samodzielnie oraz wspólnie z organizacjami pozarządowymi. Wspieramy finansowanie i pomagamy znaleźć partnerów.