Na rynku szkoleniowych powstało nowe, innowacyjne narzędzie aktywizacji osób niepełnosprawnych. W ramach projektu „GO WORK – szansą dla osób niepełnosprawnych” powstała innowacyjna gra symulacyjno-strategiczna GO WORK.

O projekcie jak i samej grze opowiada Piotr Ignaczak, koordynator merytoryczny projektu.

– Skąd pomysł na stworzenie gry symulacyjno-strategicznej dla osób niepełnosprawnych?

Od samego początku prac wierzyliśmy, że ten projekt ma głębszy sens. Wyniki badań jakie przeprowadziliśmy, jednoznacznie wykazały luki w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych na trudnym rynku pracy. Na podstawie wniosków z badań rozpoczęliśmy prace nad kompleksowym narzędziem wsparcia osób niepełnosprawnych bezrobotnych, które nie tylko by skutecznie pomagało wspierać te osoby przez trenerów, doradców zawodowych, ale również było rozwiązaniem, które można z sukcesem wykorzystywać bez potrzeby wsparcia osób trzecich.

 – Dlaczego skoncentrowaliście się szczególnie na osobach niepełnosprawnych?

Wysokie bezrobocie, które mamy w kraju, jest już wystarczająco dużym problem dla osób sprawnych. Dla osób niepełnosprawnych brak pracy to już nie jest zwykły problem. To często granica, pewien rodzaj ściany, do której dochodzi niepełnosprawny i której nigdy nie udaje mu się przekroczyć.  Kwestia pozostawania bezrobotnym determinuje sposób i jakość życia. Skazuje na współzależność, uniemożliwia usamodzielnienie, nie pozwala korzystać z pełni życia, które jest możliwe. Mimo praw przysługującym osobom niepełnosprawnym ich sytuacja poprawia się bardzo powoli. Niepełnosprawni bezrobotni nalezą do grup osób znajdujących się w niekorzystnym położeniu na rynku pracy. Mimo że w ostatnich latach sytuacja osób niepełnosprawnych wyraźnie się poprawia, to nadal jest znacznie trudniejsza niż osób sprawnych. Współczynnik aktywności zawodowej tych osób, a także wskaźnik zatrudnienia jest zdecydowanie niższy niż osób sprawnych. Wyższa natomiast jest ich stopa bezrobocia.

– Czym zatem jest gra symulacyjno-strategiczna GO WORK?

Gra GO WORK jest dostosowaną do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych grą symulacyjno – strategiczną, której celem jest mobilizacja i wsparcie osób poszukujących pracy. To nowe narzędzie, służące do wykształcenia w graczach zdolności strategicznego planowania oraz pomagające w pozyskaniu praktycznej wiedzy, a także umiejętności przydatnych na rynku pracy. Pomaga zbudować wiarę we własne możliwości, a także pozwala wymienić doświadczenia między uczestnikami gry. Gra GO WORK porusza również ważki i zwykle marginalizowany problem, a mianowicie umiejętności rozmawiania o własnej niepełnosprawności oraz przekonania do siebie pracodawców.

– Czym gra GO WORK wyróżnia się wśród innych metod aktywizacji osób niepełnosprawnych?

Zastosowanie gier symulacyjno – strategicznych do aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych jest absolutną innowacją na rynku pracy. Dotychczas tego typu szkolenia zarezerwowane były dla kadry managerskiej (osób pracujących). Podczas gry, uczestnicy nie tylko rozwijają umiejętności rozmów z potencjalnym pracodawcą, kształtują również swoją pozytywną postawę oraz nastawienie. Gra Go Work umożliwia jednocześnie rozwój w aspekcie pozyskiwania pracy ale co równie istotne, rozwija umiejętność zarządzania swoim zdrowiem i zasobami, co jest szczególnie istotne dla osób niepełnosprawnych.

– Dla kogo przeznaczony jest GO WORK?

GO WORK to skuteczne narzędzie przeznaczone dla osób i instytucji związanych z rynkiem pracy, takich jak doradcy zawodowi, osoby prowadzące kluby pracy i wsparcia, trenerzy aktywizacji zawodowej, a nawet rekruterzy osób niepełnosprawnych. To szeroka grupa osób, firm, instytucji działających na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych. Stworzyliśmy dla nich tę grę, jako skuteczne i innowacyjne narzędzie ich pracy. Gra GO WORK to także narzędzie dla osób niepełnosprawnych do samodzielnego wykorzystania w warunkach domowych lub z przyjaciółmi.

– Czy GO WORK to tylko szkoleniowa gra planszowa?

Absolutnie nie! GO WORK to nie tylko gra planszowa. To pełna metodologia współpracy z osobami niepełnosprawnymi w tym:  szkolenie i materiały merytoryczne składające się z podręczników oraz materiałów audio-video dla trenerów lub doradców zawodowych i osób niepełnosprawnych.

– Gdzie można znaleźć więcej informacji o grze i zapoznać się z nią?

Wszelkie informacje dotyczące projektu jak i samej gry znaleźć można na stronie internetowej projektu www.gowork.gbgroup.pl. Tam także można zapoznać się z grą w wersji elektronicznej.

Gra GO WORK powstała w ramach projektu „GO WORK – szansą dla osób niepełnosprawnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.