metoda lean - 5SDwudziesty pierwszy wiek, mimo nowoczesnych technologii, nadal korzysta z wcześniej wypracowanych metod i rozwiązań. Są to zarówno ogólnie pojęte tezy, badania, jak i metody stosowane w takich branżach, jak zarządzanie, czy ogólnie pojęte zarządzanie biznesem. Do tych metod zalicza się oczywiście metoda Lean – 5S.

5S, ogólnie rzecz biorąc, jest zbiorem technik i metod, których celem jest utrzymanie wysokiej jakości miejsc i stanowisk pracy. Co więcej, to właśnie 5S jest jednym z podstawowych narzędzi Lean Manufacturing i Lean Management, Na czym dokładnie polega metoda Lean – 5S? Przede wszystkim wyodrębnić należy pięć następujących po sobie kroków postępowania. Są to Sortowanie, Systematyka, Sprzątanie, Standaryzacja, Samodyscyplina. Idąc po kolei, w pierwszym etapie usuwamy ze stanowisk pracy wszystko, co jest nam zbędne w danym momencie. W ten sposób identyfikujemy nadmierną ilość materiałów, nieużywanych narzędzi i przyrządów, danych, innych informacji. Sortowanie jest bardzo ważne, na stanowisku pozostaje tylko to, co jest potrzebne, tylko w takiej ilości, która jest potrzebna i tylko wtedy, kiedy jest to potrzebne. W drugim etapie stosujemy oznakowanie wyposażenia i umieszczenie go w danym miejscu. Polega to na takim oznaczeniu danych przedmiotów, by były proste do odszukania w danym momencie. Dobrze przygotowane oznaczenia pozwolą oszczędzić czas przy poszukiwaniu danych przedmiotów. Dalej mamy porządkowanie stanowiska pracy oraz organizacja środków czystości oraz określenie standardów rozmieszczenia dla wyposażenia stanowiska. Codzienne sprzątanie zwiększa w pracownikach poczucie odpowiedzialności za miejsce pracy. Z kolei standaryzacja, to udokumentowanie i ustandaryzowanie wszystkich rozwiązań i praktyk. Dalej mamy samodyscyplinę, czyli wszystkie działania wspierające utrzymanie pierwszych czterech „S’.

Metoda Lean – 5S daje ogromne korzyści, wymaga jednak pewnej cierpliwości i skrupulatności we wprowadzaniu i stosowaniu. Z korzyści przede wszystkim możemy wymienić rosnącą jakość wyrobów, zwiększone bezpieczeństwo pracy, większa wydajność pracy, zmniejszenie kosztów działalności, większa satysfakcja pracowników i wiele innych. Jak więc widzimy, metoda Lean – 5S daje ogromne możliwości i korzyści. Wymaga tylko odpowiedniego podejścia, odwagi i chęci zmiany. Z tej metody korzysta wiele przedsiębiorstw, warto znaleźć też specjalistę, który pomoże tę metodę wdrożyć. W ten sposób firma oszczędzi środki, zwiększy satysfakcję z pracy, z dochodów. Warto więc zapoznać się z procesem wdrożenia tej metody.