Na mocy porozumienia, zawartego pomiędzy Wydziałem Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej a Kongsberg Automotive Pruszków, studenci Politechniki Warszawskiej otrzymają nowe możliwości odbycia staży i praktyk w oddziale norweskiego koncernu motoryzacyjnego w Pruszkowie pod Warszawą.

Według danych GUS zatrudnienie w przemyśle motoryzacyjnym w Polsce rośnie nieprzerwanie od 2010 roku, sięgając blisko 200 tys. zatrudnionych (dane Polskiego Związku Motoryzacyjnego). Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń z 2015 r. jest to czwarta najlepiej opłacana branża w przemyśle ciężkim. W ramach umowy podpisanej przez Dziekana Wydziału MEiL prof. dr hab. inż. Jerzego Banaszka i Dyrektora Generalnego Kongsberg Automotive Pruszków Krzysztofa Hauka, firma zapewni studentom miejsca na praktyki w trakcie roku akademickiego oraz wakacji, pomoc  we wdrażaniu prac naukowo badawczych, jak również przekaże elementy wyposażenia pracowni i laboratoriów naukowych. W planach jest również przeprowadzenie wspólnego projektu badawczo-rozwojowego łączącego siły naukowców z Politechniki Warszawskiej i inżynierów Kongsberg Automotive.

W naszych działach badawczo-rozwojowych pracujemy nad nowymi rozwiązaniami poprawiającymi komfort jazdy kierowcy i pasażerów pojazdów. W przyszłości nasze produkty będą wyposażane w systemy autodetekcji, które umożliwią współpracę systemów zapewniających komfort jazdy z bezpieczeństwem kierowcy. Dzięki nowym technologiom będziemy w stanie spersonalizować ochronę kierowcy pod względem wagi, wzrostu, etc. – informuje Krzysztof Hauk, Dyrektor Generalny Kongsberg Automotive w Pruszkowie.

Kongsberg Automotive Pruszków jest jednym z liderów w produkcji akcesoriów i wyposażenia aut w Polsce. Produkuje do tak znanych marek samochodowych jak: Porsche, Bentley, Jaguar, Mercedes, BMW i wielu innych. Zakłady firmy pracują w oparciu o najnowocześniejsze technologie i najwyższe standardy wykorzystywane w przemyśle motoryzacyjnym. Firma posiada własny dział badawczo-rozwojowy w Polsce i bazując na dotychczas podpisanych kontraktach w kolejnych latach planuje zwiększać swoją sprzedaż o 350 milionów złotych w ciągu 4 lat.