Największy polski serwis ogłoszeń korepetycji, w 2017 roku stawia na duży rozwój! Planowana jest nie tylko całkowita przebudowa strony, ale również wprowadzenie kilku nowych funkcjonalności jeszcze w starej wersji serwisu. Ulepszenia te mają głównie służyć użytkownikom. Na e-korepetycje.net pojawiły się 2 nowe testy językowe.

BAZA TESTÓW

Aktualnie w serwisie e-korepetycje.net wprowadzono 2 nowe testy dotyczące trudności językowych. Dotyczą one problemów, z którymi mogą spotkać się użytkownicy języka rosyjskiego i ukraińskiego. Serwis posiada już 9 testów, z czego 5 to testy diagnozujące poziom z 4 najpopularniejszych języków i matematyki, a 3 kolejne dotyczą trudności językowych z polskiego, rosyjskiego i ukraińskiego. Wszystkie testy są dostępne na stronie http://www.e-korepetycje.net/baza-testow.

NOWE TESTY JĘZYKOWE

Każdy z testów tematycznych zawiera 30 pytań. Po ich rozwiązaniu użytkownik otrzymuje nie tylko informację, w ilu procentach poprawnie rozwiązał test, ale także ma wgląd w odpowiedzi, gdzie może sprawdzić, w których pytaniach zaznaczył prawidłowo. Testy tematyczne mogą być formą pomocy naukowej proponowaną na lekcjach przez nauczycieli.

Z kolei testy diagnozujące są przygotowane pod okiem partnera, który dołożył starań, aby po rozwiązaniu go, można było ocenić poziom umiejętności językowych użytkownika. Dlatego też te testy można wykorzystać jako sprawdziany na koniec nauki bądź do sprawdzenia poziomu znajomości języka przed przystąpieniem do współpracy z uczniem.

PRZYSZŁOŚĆ

Zainteresowanie tego typu testami w naszym serwisie świadczy o tym, że są one potrzebne i chętnie wykorzystywane zarówno przez nauczycieli, korepetytorów, jak i uczniów, którzy sami mogą sprawdzić poziom swoich umiejętności. Dlatego na e-korepetycje.net z pewnością będą pojawiały się nowe testy zarówno z kolejnych języków, jak również innych przedmiotów.