Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie – to kolejny renomowany klient Grupy Gumułka.

Nasi eksperci przeprowadzą audyt zewnętrzny projektu “2009-15 Election Observer Training Programme Final reporting date to Donor 31 March 2016 – Gross pledge amount – EUR 44,084. Relared to IRMA award number: 14073”. Usługa realizowana będzie w ramach współpracy Grupy Gumułka z Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie to instytucja zajmująca się zapobieganiem konfliktów zbrojnych w Europie i ochroną praw człowieka. Powstała w 1995 r. z przekształcenia Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w organizację. W ramach OBWE działa w Warszawie Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka. Do jego zadań należy monitorowanie przestrzegania praw człowieka, promowanie ich, demokracji oraz rządów prawa. Biuro organizuje m. in. nabory na niezależnych obserwatorów wyborów i innych istotnych wydarzeń o charakterze globalnym.

“2009-15 Election Observer Training Programme…” to projekt służący podnoszeniu kwalifikacji niezależnych obserwatorów OBWE. Projekt jest wpierany finansowo przez rząd Konfederacji Szwajcarskiej.