W dniach 21-24 czerwca 2015 roku w Pałacu w Łochowie odbędzie się XXV Konferencja Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” zatytułowana: „UCZELNIA NA CAŁE ŻYCIE”.


Współorganizatorem konferencji jest Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach. W wydarzeniu udział weźmie 150 przedstawicieli różnych środowisk akademickich.
W trakcie konferencji zaprezentowany zostanie innowacyjny model kształcenia „ideAGORA – absolwenci kapitałem społecznym uczelni”. Uczestnicy wezmą udział w warsztatach, umożliwiających wdrożenie tego modelu we wszystkich uczelniach. Model opracowany został przez Collegum Mazovia Innowacyjną Szkołę Wyższą w ramach projektu nadzorowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Jego głównym celem jest zbudowanie aktywnej społeczności absolwentów, działającej na rzecz uczelni. Model ideAGORA stworzony został w oparciu o fińskie doświadczenia. Stąd obecność na konferencji przedstawicieli Aalto University Design Factory oraz firmy Capful Finlandia, specjalizującej się w tworzeniu scenariuszy przyszłości.
Model ideAGORA to innowacyjny model kształcenia na poziomie wyższym, oparty na trwałej relacji uczelni i absolwentów. Projekt wpisuje się w ideę kształcenia przez całe życie, a zarazem jest odpowiedzią na współczesny problem oderwania środowiska akademickiego od rzeczywistości gospodarczej. ideAGORA ma na celu zbudowanie wartościowych relacji pomiędzy uczestnikami modelu: studentami, absolwentami, kadrą naukowo-dydaktyczną, przedsiębiorcami oraz otoczeniem społecznym.
Model ideAGORA zostanie nieodpłatnie udostępniony do implementacji wszystkim zainteresowanym uczelniom. Konferencja PRom stanowi doskonałą okazję do podsumowania prac nad modelem ideAGORA i upowszechnienia go w szerokim środowisku akademickim.
Patronat nad konferencją objął Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska oraz Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.
****
Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach (www.mazovia.edu.pl) to nowoczesna uczelnia zawodowa, przyjazna i dostępna dla wszystkich osób poszukujących wiedzy i dbających o poziom posiadanych kwalifikacji. Szkoła na rynku edukacyjnym funkcjonuje od 1999 roku. Priorytetem Collegium Mazovia jest wybór takich kierunków rozwoju, które zapewnią absolwentom uprzywilejowaną pozycję na współczesnym rynku pracy.
Informacji na temat konferencji udziela:
Urszula Paczuska
koordynator PROJEKTU ideAGORA
Absolwenci kapitałem społecznym uczelni
kom.: 783 121 065
e-mail: upaczuska@mazovia.edu.pl
www.ideagora.mazovia.edu.pl