Gmina Krosno zdecydowała o wyborze Grupy Gumułka do przeprowadzenia audytu rekompensaty otrzymanej przez spółkę Miejska Komunikacja Samochodowa w Krośnie z tytułu świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego.

W związku z wchodzącymi 1 stycznia 2017 wymogami unijnymi, transport zbiorowy będzie mógł być wykonywany tylko na podstawie ustawy o publicznym transporcie.Ustawa określa, że organizatorzy transportu zbiorowego (np. gmina, związek międzygminny, powiat czy województwo) mogą firmie transportowej przekazać rekompensatę za poniesione koszty, w związku z wykonywanymi usługami.

– Każda tego typu rekompensata jest ustawowo ograniczona. Podczas wyliczania jej dozwolonego poziomu musimy wziąć pod uwagę koszty świadczenia powierzonych usług z uwzględnieniem przychodów oraz zysków. Wyliczenia oraz zewnętrzny audyt wysokości rekompensaty ma służyć zapobieganiu nadkompensacji, a także wystąpieniu jakiejkolwiek niedozwolonej pomocy publicznej, która jest zabroniona w Unii Europejskiej – wyjaśnia Marcin Roj, ekspert Grupy Gumułka.

To kolejny audyt rekompensaty Grupy Gumułka. Wcześniej audytowaliśmy m. in. pomoc udzieloną firmom transportowym w Bydgoszczy, Skarżysku Kamiennej, Dębicy i Warszawie.

Grupa Gumułka jest jedną z czołowych polskich firm audytorskich. W ogólnopolskim rankingu spółek audytorskich za 2014 rok, przygotowanym przez dziennik Rzeczpospolita, zostaliśmy sklasyfikowani na 18 miejscu.