Espirito Santo Investment Bank (BESI), w protokole z 12 września, podpiera protekcję NEUTRALNIE dla PGE oraz obniża docelowy koszt akcji do 15,7 PLN (przeszła wycena 16,9 PLN, 5 proc. potencjał malejący). Opinia pozytywna BESI zgrupowana jest z owocami komunikatu za 2 kwartał tego roku. oraz metamorfozami prognoz analityków, odzwierciedlających gorsze możliwości dla segmentu wytwórczego PGE.

Analitycy BESI podkreślają, że giełda może nie doceniać prognozowanych produktów za 2013 r. – niepomiernie wysokie marże na obrocie energią i sprzedaży, nie zostały do tej pory w pełni odwzorowane w zapowiedziach innych banków. W następstwie tego zapowiedzi analityków BESI co do profitu EBITDA są obecnie o 18 proc. lepsze w skonfrontowaniu z konsensusem agencji Bloomberg.

Pomimo tego analitycy BESI oczekują, że w 2014 rokunastanie właściwie fundamentalny spadek zysku EBITDA, o 22 proc. rok do roku, co wywołane będzie niższymi opłatami energii elektrycznej, wyższymi kosztami emisji dwutlenku węgla, gorszymi wynikami dystrybucji (spadek regulowanego WACC dla aktywów rozdzielczych) tudzież standaryzacją marż na obrocie i sprzedaży. Według oczekiwanego wskaźnika EV/EBITDA (wartość spółki do EBITDA) na lata 2014-2015, akcje PGE są w tej chwili kwotowane na poziomie 4,8x/5,3x, czyli z -6 proc./0 proc. dyskontem w stosunku do grupy porównawczej w rejonie.Zarazem BESI oczekuje przyszłoroczną stawkę dywidendy na poziomie 7 proc. (w stosunku do średniej w grupie komparatywnej w wysokości 4,5 proc.). W tym roku firma winna zanotować porządną stopę wolnych transferów gotówkowych (10,6 proc.), niemniej jednak analitycy oczekują, że w latach 2014-2015 będzie ona ujemna (-1,9 proc./-5,0 proc.) w związku z wydatkami PGE na projekt zakład energetyczny Opole.

Więcej korzystnych nowinek znajdziesz tu: praca serwis