– Doradztwo podatkowe nie jest usługą zarezerwowaną tylko dla dużych firm czy korporacji – podkreśla w artykule opublikowanym w Gazecie Finansowej Jarosław Ferdyn, menadżer Działu Doradztwa Grupy Gumułka.

– Błędem jest przekonanie, że na usługę doradczą pozwolić sobie mogą jedynie wielkie korporacje. Na rynku jest duża konkurencja, która wymusza obniżenie stawek i, co także istotne, wpływa pozytywnie na jakość obłsugi i jej kompleksowość. Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą czerpać zyski z korzystania z usług doradztwa podatkowego i z pewnością mogą one przewyższyć koszt tej usługi – ocenia Jarosław Ferdyn.

Nasz ekspert podkreśla, że doradcy podatkowi są dużym wsparciem dla firm. Korzystanie z usług doradczych daje szanse na konkretne oszczędności podatkowe. Korzystanie z usług doradcy podatkowego pozwala uniknąć wielu negatywnych konsekwencji, np. przy zawieraniu umów. Istotna jest także kompleksowość obsługi doradztwa, które może również polegać na obsłudze kadrowej-płacowej, doradztwie prawnym i biznesowym.