Elektromont S.A., spółka elektroinstalacyjna notowana na rynku New Connect, zaprezentowała raport po II kwartałach 2013 roku. Przychody ze sprzedaży w tym okresie wyniosły prawie 15,5 mln złotych i były wyższe od uzyskanych w analogicznym okresie ub. roku o ponad 1 mln zł. Zysk ze sprzedaży był wyższy o 66 procent i wyniósł prawie 327 tys. złotych. Zysk brutto wzrósł po dwóch kwartałach tego roku o ponad 55 procent i ma wartość 312,5 tys. złotych. O 15 procent wzrósł zysk netto, który wyniósł blisko 253, 4 tys.

„Cieszy nas, że systematycznie, z roku na rok, z półrocza na półrocze możemy pochwalić się rekordowymi wynikami na wszystkich poziomach finansowych, ale szczególnie cieszy nas fakt, że portfel zamówień ma już wartość ponad 40 mln złotych. To aż o 8 mln złotych więcej, niż w sierpniu ubiegłego roku i aż o 16 mln zł więcej niż przed dwoma laty. Taką dynamikę wzrostu można moim zdaniem traktować jako trwałą tendencję. Bardzo pracowity pod względem podpisanych umów i aneksów był szczególnie II kwartał, wartość podpisanych umów i pozyskanych zleceń wyniosła ok. 14,5 mln złotych. Od 1 lipca przybyło nam zleceń o wartości ponad 4,6 mln złotych. Bardzo istotne jest również to, że firmy z którymi zrealizowaliśmy kontrakty w przeszłości, wybierają nas do realizacji kolejnych inwestycji i podpisują z nami aneksy do dotychczasowych umów, które zwiększają ich wartości. Świadczy to o rosnącym zaufaniu do Elektromontu oraz dobrze rokuje na przyszłość. Zwłaszcza, że takie aneksy podpisują z nami duzi europejscy gracze tacy jak Strabag, Skanska S.A. czy PORR. Nasze doświadczenie i jakość oferty docenił także japoński a właściwie światowy koncern budowlany TAKENAKA Europe GmbH – powiedział Marek Błażków, prezes zarządu Elektromont S.A.

Obecnie Elektromont realizuje 12 różnej wielkości kontraktów. Spółka ciągle pozyskuje nowe kontrakty i zlecenia.

14 lipca br. Elektromont otrzymał od TAKENAKA Europe GmbH, list intencyjny dotyczący wykonania zewnętrznych i wewnętrznych robót elektrycznych w zakładzie NIFCO w Świdnicy, produkującym części samochodowe z tworzyw sztucznych. Wartość uzgodnionych prac to ponad 2,5 mln złotych netto. Prace dla TAKENAKA Europe potrwają do końca października tego roku.

25 lipca br. Spółka poinformowała o otrzymaniu informacji o wyborze oferty Elektromontu na prace elektryczne w zakładach UMICORE w Nowej Rudzie, jako najkorzystniejszej. Wartość prac przekroczy 20 procent kapitałów własnych Spółki.
8 sierpnia br. Elektromont otrzymał od CTE Carbotech Engineering S.A. umowę na wykonanie kompletnych robót elektrycznych oraz aparatury kontrolno pomiarowej i automatyki w oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim. Wartość umowy wynosi 1,2 mln złotych. Termin zakończenia prac to listopad 2014 roku.
Elektromont S.A. stale dywersyfikuje swoją działalność. Pracuje nad rozwojem w obszarach rynku energetycznego, automatyki przemysłowej i robotyki. Poszerza swoje kompetencje w dziedzinie sieci szerokopasmowych, budowli hydrotechnicznych oraz odnawialnych źródeł energii.
*****

Elektromont to jedna z czołowych polskich firm elektroinstalacyjnych, zajmujących się m.in. projektowaniem, montażem oraz serwisowaniem instalacji elektrycznych średniego
i niskiego napięcia, instalacji teletechnicznych  i  sieci telekomunikacyjnych. Kompleksowo realizuje instalacje elektrotechniczne w obiektach przemysłowych  oraz obiektach użyteczności publicznej, współpracując m.in. z Grupą Skanska, Strabagiem, Erbudem, Echo Investment i innymi liderami branży budowlanej. Od maja 2009 roku akcje Elektromontu S.A. notowane są na giełdowym rynku NewConnect.