Getin Bank znalazł się na podium rankingu TotalMoney.pl. najlepszych kredytów w rachunku bieżącym dla firm. Oferta Banku została wyróżniona przez ekspertów portalu jako jedno z najbardziej korzystnych rozwiązań dla przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą z uproszczoną księgowością. Opracowanie przygotowano dla kredytów w rachunku bieżącym w wysokości 50 tys. zł zaciąganych na okres 12 miesięcy z możliwością odnowienia na kolejne okresy. Getin Bank znalazł się na drugim miejscu zestawienia.

Ranking „Kredytów w bieżącym rachunku dla firm” TotalMoney.pl powstał w oparciu o koszty kredytowania
i wysokość prowizji za rozpatrzenie wniosku, udzielenie kredytu oraz tzw. „gotowość”, czyli od niewykorzystanej części kredytu. Punkty przyznawane były również za oprocentowanie. Ponadto, eksperci oceniali wysokość prowizji za odnowienie kredytu, a także prowizję za wcześniejszą spłatę i rezygnację z produktu. Ranking najlepszych kredytów dla firm TotalMoney.pl został przygotowany dla określonego typu klienta. Jako model wybrano przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą z uproszczoną księgowością, który poszukuje kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 50 tys. zł. Założono, że firma działa od 24 miesięcy i osiąga roczne przychody na poziomie 500 tys. zł, a modelowy klient nie ma historii kredytowej oraz jest zainteresowany finansowaniem niewymagającym zabezpieczeń rzeczowych.

W czołówce zestawienia znalazła się propozycja Getin Banku, która zdaniem ekspertów portalu oferuje jeden
z najlepszych kredytów dla firm. Getin Bank nie pobiera prowizji za rozpatrzenie wniosku ani za wcześniejszą spłatę kredytu. Pozostałe prowizje są zaś na niskim poziomie. Za udzielenie i odnowienie pobierana jest opłata w wysokości 1% kwoty kredytu, zaś za „gotowość” – 0,1% wartości niewykorzystanych środków miesięcznie. Oferta Getin Banku została wyróżnia także za niskie oprocentowanie – dla modelowego klienta wyniesie ono 6%.

Więcej informacji na temat oferty kredytu dla firm w Getin Banku można znaleźć tutaj. Pełny ranking najlepszych kredytów gotówkowych jest dostępny na stronie TotalMoney.pl