Getin Noble Bank S.A., w trosce o Klientów, którzy posiadają kredyt hipoteczny w Banku i ubezpieczyli swoją nieruchomość ustanawiając cesję prawa do wypłaty odszkodowania na Bank oraz w ostatnim czasie zostali dotknięci skutkami nawałnic, podjął decyzję o uproszczeniu procesu wypłaty odszkodowań. Celem Banku jest wsparcie Klientów w jak najszybszej likwidacji powstałych zniszczeń.

Odszkodowania z tytułu szkód wywołanych nawałnicami do wysokości 5 000 zł będą wypłacane przez właściwe towarzystwo ubezpieczeń bezpośrednio na rachunek bankowy właściciela nieruchomości. W przypadku kredytobiorców nieposiadających bieżących zaległości w spłacie kredytu, właścicielowi nieruchomości zostanie bezpośrednio wypłacone odszkodowanie za szkody sięgające do 10 000 zł.

Aby skorzystać z powyższego rozwiązania wystarczy dopisać na wniosku składanym do towarzystwa ubezpieczeń adnotację „Nawałnice”. Pomoże to ubezpieczycielom oraz Bankowi przyspieszyć rozpatrzenie wniosku. W przypadku otrzymania przez Bank wniosków od towarzystw ubezpieczeń, oznaczonych adnotacją „Nawałnice”, Bank wyda decyzję w ciągu jednego dnia roboczego.

Klienci, którzy nabyli ubezpieczenie za pośrednictwem Banku w TU Europa S.A. lub Link4 TU S.A., środki z odszkodowania do kwoty 5 000 zł otrzymają bez konieczności wydawania decyzji przez Bank.