Getin Noble Bank przekazał sprzęt komputerowy trzem szkołom podstawowym w województwie dolnośląskim. Darowiznę otrzymały placówki zlokalizowane w Boleścinie, Masłowie i Ujeźdźcu Wielkim. Z podarowanych komputerów będą korzystali uczniowie kilkunastu klas podczas zajęć dydaktycznych prowadzonych w nowym roku szkolnym.

 

Mimo że do oficjalnego rozpoczęcia roku szkolnego pozostało jeszcze trochę czasu, trwają już prace nad nowym programem zajęć. Dzięki wsparciu Getin Noble Banku, tegoroczny plan lekcji w trzech szkołach podstawowych w województwie dolnośląskim zostanie wzbogacony o zajęcia z wykorzystaniem nowego sprzętu komputerowego. Darowizna przekazana przez Bank pozwoli uczniom szkół w Boleścinie, Masłowie i Ujeźdźcu Wielkim korzystać z technologicznych pomocy naukowych. Komputery zostaną wykorzystane podczas zajęć dydaktycznych prowadzonych w kilkunastu klasach w różnych rocznikach.

– Jako jeden z najbardziej innowacyjnych polskich banków uważamy, że nowe technologie mają ogromny potencjał i wspierają rozwój nie tylko w przypadku sektora usług bankowych, ale również w wielu innych dziedzinach życia. Dlatego też postanowiliśmy, że formą pomocy udzielanej szkołom podstawowym będzie sprzęt komputerowy, który nie tylko ułatwi dostęp do wiedzy i wzbogaci zajęcia dydaktyczne, ale także pozwoli uczniom na zdobywanie cennych umiejętności – mówi Wojciech Sury, Dyrektor Biura Public Relations, Getin Noble Bank.

Akcja wsparcia dla dolnośląskich szkół została zrealizowana prze Biuro Public Relations oraz Departament Administracji i Eksploatacji Systemów Informatycznych Getin Noble Banku. Jest to jeden z wielu projektów realizowanych przez Bank w ramach programu CSR. Wdrażając nową strategię Getin UP, Bank zwiększył zaangażowanie z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Każdy pracownik może aktywnie włączyć się podejmowane działania, uczestnicząc w organizowanych akcjach lub zgłaszając własne pomysły na projekty.