W dniu 10 lutego br. Getin Noble Bank podpisał z LC Corp B.V. umowę sprzedaży 50,72% udziałów Getin Leasing. Wartość transakcji wyniesie 218 mln PLN. Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie zamknięcie transakcji ma nastąpić najpóźniej do końca I kwartału br.  Zgodnie z planem wzmocnienia pozycji kapitałowej Banku i podniesienia współczynników kapitałowych, efektem tej transakcji będzie zwiększenie wskaźników CAR oraz CET1. Bank nadal będzie kontynuował ścisłą współpracę z Getin Leasing.

„Zawarta umowa jest elementem kompleksowej strategii, której celem jest osiągnięcie wskaźników kapitałowych oczekiwanych przez Komisję Nadzoru Finansowego do 30 czerwca br.
W chwili obecnej jesteśmy już w połowie drogi do realizacji wymagań Regulatora” – powiedział Krzysztof Rosiński, Prezes Zarządu Getin Noble Banku. „Bank będzie nadal kontynuował ścisłą współpracę biznesową z Getin Leasing i wzmacniał swoją pozycję na rynku finansowania biznesu automotive” – dodaje.

Transakcja jest elementem strategii wzmocnienia pozycji kapitałowej Banku, jaką Zarząd przedstawił Komisji Nadzoru Finansowego. Bank szacuje, iż uwzględniając niezaudytowany wynik za rok 2015 oraz zaliczenie kwoty transakcji do kapitałów spółki wskaźniki kapitałowe Getin Noble Banku osiągnęłyby poziom: współczynnik kapitałowy ogółem  14% oraz współczynnik kapitałowy Tier1  11%, co oznacza wzrost w stosunku do poziomów z końca 2014 roku o przeszło 1 punkt procentowy,
a w zakresie wskaźnika CET1 na poziomie jednostkowym o ponad 1,5 punktu procentowego
(z 9,4% na 31.12.2014r). Uzyskane poziomy wskaźników kapitałowych są równocześnie najwyższymi jakie Getin Noble Bank posiadał na przestrzeni ostatnich lat.

Bank będzie kontynuował współpracę z Getin Leasing w zakresie wykupu wierzytelności z tytułu zawartych umów leasingowych. Spółka będzie także strategicznym partnerem Banku
w zakresie pośrednictwa w sprzedaży kredytów samochodowych. Getin Noble Bank po przeprowadzeniu transakcji  niezmiennie pozostaje liderem rynku finansowania automotive.