Elektroniczne narzędzie online wspiera samorządy w rozliczeniach podatku VAT. Opracowane przez specjalistów Grupy Gumułka rozwiązanie zostało uznane za jedną z ciekawszych innowacji podatkowych w 2015 roku.

Nowe zapisy w prawie podatkowym stawiają przed gminami poważne wyzwania w zakresie rozliczenia podatku VAT. Jak wyjaśnia Jarosław Ferdyn, menadżer działu doradztwa Grupy Gumułka, zmiany wymusił wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 września 2015 r., zgodnie z którym gminne jednostki budżetowe nie mogą być uznane za podatników VAT odrębnych od gminy.  – Dla samorządów oznacza to konieczność wdrożenia scentralizowanego rozliczenia VAT, czyli w przypadku gminy dokonywania wspólnego rozliczenia przez gminę wraz z jej jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi – informuje ekspert Grupy Gumułka.

Scentralizowane rozliczenie VAT ma obowiązywać od 2017 roku.  – Przygotowanie się do tej zmiany to duże wyzwanie dla samorządów. Im większa gmina, tym skala wyzwania i zadań przed nią stojących jest większa – komentuje Radosław Gumułka, prezes Grupy Gumułka.

W dostosowaniu się do nowych przepisów samorządom pomagają zewnętrzni eksperci.  Znaczącym wsparciem w tym zakresie jest innowacyjne rozwiązanie opracowane przez ekspertów Grupy Gumułka.  Specjalnie skonstruowany kwestionariusz pozwala online zebrać dane z samorządów, dzięki którym możliwe jest oszacowanie przez doradców podatkowych kwot korekt konsolidacyjnych związanych z centralizacją VAT wstecz za wszystkie nieprzedawnione okresy rozliczeniowe.  – Dzięki temu gminy nie muszą same dokonywać wyliczeń mających na celu ocenę opłacalności dokonania centralizacji rozliczeń VAT wstecz za wszystkie nieprzedawnione okresy. W wyniku takiej analizy otrzymują informację, czy opłacalne będzie dla nich dokonanie wsteczne  centralizacji VAT wyjaśnia Jarosław Ferdyn.

Z rozwiązania przygotowanego przez Grupę Gumułka skorzystały już władze Jastrzębia Zdroju. Na współpracę z katowicką firmą zdecydowały się teraz władze Jaworzna. Zespół Grupy Gumułka przeprowadzi dla tego samorządu analizę rozliczeń podatkowych miasta i jego jednostek, opracuje i pomoże we wdrożeniu stosownych procedur służących wspólnemu rozliczeniu VAT. Eksperci Grupy Gumułka przeszkolą też służby finansowo-księgowe UM Jaworzna.

Rozwiązanie przygotowane przez Grupę Gumułka zostało docenione przez ekspertów zajmujących się podatkami. W ogłoszonym właśnie przez dziennik Rzeczpospolita rankingu spółek doradczych narzędzie to zostało uznane za jedną z trzech najciekawszych innowacji podatkowych w 2015 roku.

 

***

Grupa Gumułka to jedna z wiodących polskich firm konsultingowych, świadcząca kompleksowe usługi dla biznesu i administracji publicznej. Powstała w 1993 roku. Dzięki dynamicznemu rozwojowi prowadzi obecnie biura w Warszawie, Katowicach i Krakowie. Kluczowe kompetencje to audyt, podatki i księgowość, rynki kapitałowe, doradztwo i szkolenia, badania społeczne i marketingowe, fundusze europejskie. Klientami Grupy Gumułka są m.in. międzynarodowe koncerny, krajowe przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego i ministerstwa, służba zdrowia, szkoły wyższe i instytucje finansowe. Grupa Gumułka jest stowarzyszona z partnerami w 65 krajach na świecie. Jest członkiem izb gospodarczych oraz stowarzyszeń branżowych, laureatem prestiżowych nagród i rankingów. Firma w swych działaniach przestrzega zasad odpowiedzialnego biznesu.

 

Więcej o Grupie Gumułka na www.gumulka.pl.