Chcesz, aby twoje pieniądze na siebie zarabiały, ale nie wiesz, w co zainwestować? Rozwiąż ten krótki test, a znajdziesz odpowiednią inspirację. Przemyśl, jakie są cele, które chcesz osiągnąć. Inwestycje nie zawsze muszą prowadzić do zdobycia spektakularnej fortuny. Zdarza się, że jedynym celem lokowania kapitału jest jego ochrona przed utratą wartości.

Rynki finansowe dzielą się na instrumenty o różnym stopniu ryzyka. Nie ma produktu uniwersalnego, który ma szanse spełnić potrzeby każdego inwestora. To właśnie dlatego nawet poszczególne instrumenty, takie jak fundusze inwestycyjne, różnią się od siebie stopniem skomplikowania i ryzyka. Poniższy test pomoże ci określić te produkty, które mogą spełniać twoje potrzeby.

W jakim jesteś wieku?

a) 20-30 lat

b) 30-40 lat

c) 50 lat i więcej

Jakie jest twoje doświadczenie z inwestycjami?

a) Znam fundusze inwestycyjne, rynek Giełdy Papierów Wartościowych, obligacje i inne instrumenty finansowe

b) Niewielkie, ale bardzo chcę zacząć szybko się uczyć i szybko zarabiać

c) Wiem, czym są fundusze inwestycyjne, lokaty bankowe, waluty krzyżowe ale nie mam zbyt dużego doświadczenia

Czy oprócz kapitału przeznaczonego na inwestycje, posiadasz jakieś oszczędności?

a) Nigdy nie byłem dobry w oszczędzaniu

b) Tak, mam poduszkę finansową w postaci równowartości kilku miesięcznych wynagrodzeń

c) Mam oszczędności na tak zwaną „czarną godzinę” oraz osobny fundusz na emeryturę

Czy jesteś aktywny zawodowo

a) Jednym ze sposobów zarabiania pieniędzy będzie dla mnie inwestowanie

b) Tak, mam stałą pracę i jestem zadowolony ze swoich zarobków

c) Mam pracę ale powoli zbliżam się do emerytury/ jestem na etapie szukania pracy marzeń

Jakie ryzyko jesteś w stanie podjąć, jeśli masz podstawy aby sądzić że masz szansę na zysk?

a) Kilkadziesiąt procent i więcej, jeśli mogę pomnożyć zyski– kto nie ryzykuje, ten nie wygrywa

b) Kilkanaście procent to wartość w granicach rozsądku

c) Moim celem jest przede wszystkim ochron kapitału, dopiero potem zysk.

Przewaga odpowiedzi a – ryzykuj, aby uczyć się i zarabiać

Jeśli widząc szansę na duży zysk jesteś w stanie zaakceptować ryzyko nawet kilkudziesięcioprocentowych spadków wartości inwestycji, rozważ takie produkty jak fundusze inwestycyjne opierające swój portfel na akcjach, fundusze mieszane oraz gra na giełdzie. Jesteś początkującym inwestorem? Nabywając doświadczenia, stopniowo zwiększaj udział ryzykownych inwestycji w swoim portfelu.

Przewaga odpowiedzi b – ryzyko umiarkowane

Zależy ci na zysku, ale chcesz ryzykować jedynie w granicach rozsądku.  Samodzielnie skomponuj portfel inwestycyjny, opierając go o instrumenty o małym i dużym ryzyku. Zacznij na przykład od zainwestowania 70% kapitału w fundusze pieniężne, a pozostałe 30% ulokuj w bardziej ryzykownych funduszach.

Przewaga odpowiedzi c-  zachowawczy inwestor

Jeśli twoim jedynym celem jest ochrona kapitału, produktami odpowiednimi dla ciebie będą fundusze inwestycyjne małego ryzyka, na przykład pieniężne. Dobrym rozwiązaniem może być także atrakcyjnie oprocentowana lokata terminowa.