Promocja usługi automonitoringu w Rejestrze Dłużników ERIF BIG S.A.

Przygotowując się do zaciągnięcia kredytu czy pożyczki lub podpisania nowej umowy o świadczenie usług z dostawcą multimediów warto sprawdzić, jakie informacje znajdują się na nasz temat w biurze informacji gospodarczej (BIG). Z okazji Dnia bez Długów Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. przygotował promocję na usługę automonitoringu, która pozwala na bieżąco kontrolować zmiany dotyczące naszych danych w rejestrze.

Coraz więcej wpisów w Rejestrze

Do Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. wpływa coraz więcej spraw od wierzycieli, którym Polacy są winni pieniądze. Na koniec III kwartału tego roku w bazie znajdowało się ponad 2 mln spraw dotyczących zadłużenia osób fizycznych i firm na łączną wartość ponad 11 mld zł. To aż o 12% spraw więcej niż w poprzednim kwartale. Najczęstszą przyczyną dopisania negatywnej informacji są zaległości w stosunku do instytucji finansowych (ponad 45% wszystkich spraw) oraz firm z branży telekomunikacyjnej i multimedialnej (ponad 28%). Wiele spraw znajdujących się w Rejestrze stanowią zobowiązania na kwoty zadłużenia w przedziale od 1 tys. do 10 tys. złotych. Wśród nich ponad połowa to długi nieprzekraczające
3 tys. złotych.

Kto może zostać dopisany do BIG?

Negatywny wpis o zadłużeniu osób fizycznych lub firm jest umieszczany w biurze informacji gospodarczej przez wierzyciela. Jednak nim się to stanie, muszą zostać spełnione warunki takiego wpisu. I tak na przykład, aby dopisać do rejestru konsumenta, kwota jego zaległych zobowiązań musi wynosić minimum 200 zł, a od terminu płatności upłynęło ponad 60 dni. Dodatkowo wierzyciel powinien posiadać dokument, na podstawie którego powstało zobowiązanie, np. umowę kredytową.  Przed dokonaniem wpisu wierzyciel powinien powiadomić listownie osobę zadłużoną o takim zamiarze z minimum miesięcznym wyprzedzeniem, wysyłając wezwanie do zapłaty z informacją o zamiarze dopisania dłużnika do BIG. Z kolei, jeśli dług został potwierdzony tytułem wykonawczym, tj. wyrokiem sądu z klauzulą wykonalności, wierzyciel powinien powiadomić dłużnika o zamiarze przekazania jego danych do BIG na 14 dni przed przekazaniem jego danych do rejestru.

Warto pamiętać, że w rejestrze gromadzone są również pozytywne informacje, które pomagają w budowaniu wiarygodności finansowej. Wpis o rzetelnym wywiązywaniu się ze zobowiązań wobec wierzyciela lub usługodawcy może być dokonany na prośbę konsumenta lub z inicjatywy wierzyciela, ale za zgodą osoby wpisywanej. Wierzyciel przekazuje informację pozytywną, jeżeli od chwili uregulowania należności w terminie upłynęło nie więcej niż 12 miesięcy.

Czym skutkuje wpisanie do rejestru?

Zarówno negatywna jak i pozytywna informacja wpisana do BIGu wpływa na wiarygodność płatniczą osoby wpisanej. Nie tylko instytucje bankowe sprawdzają wypłacalność kredytobiorców w rejestrze. Coraz częściej dane te sprawdzają też inni usługodawcy, np. operatorzy telefonii komórkowej, dostawcy telewizji czy Internetu. Dzięki takim danym są w stanie kompleksowo zweryfikować potencjał płatniczy swoich potencjalnych klientów jeszcze przed podpisaniem umowy o świadczenie usług. Negatywny wpis o zaleganiu z płatnościami może utrudnić uzyskanie kredytu, pożyczki czy dokonanie zakupów na raty oraz zakup usług abonamentowych.

Pozytywna historia jest poświadczeniem wiarygodności płatniczej i pomaga instytucjom finansowym oraz innym usługodawcom zyskać pełniejszy obraz kultury płatniczej klienta. Może być również pomocna
w przypadku negocjacji lepszych warunków współpracy.

Promocja

Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. przygotował jesienną promocję, w której opłata za uruchomienie usługi automonitoringu wynosi jedynie 4,99 złotych brutto. Promocja będzie obowiązywać od 13 listopada do 21 grudnia 2014 roku, a więcej informacji o promocji można znaleźć na www.infoKonsument.pl. Zmieniła się również regularna cena za usługę automonitoringu poza promocją. Od 31 października 2014 r. opłata za uruchomienie automonitoringu w Rejestrze Dłużników ERIF wynosi 12 złotych brutto.  Włączenie usługi automonitoringu pozwala na pobieranie raportów z informacjami na własny temat bezpłatnie i w nieograniczonej ilości przez cały okres trwania usługi (tj. 12 miesięcy). Usługa zostanie automatycznie przedłużona na kolejne 12 miesięcy pod warunkiem wniesienia opłaty za kontynuację usługi zgodnie
z cennikiem.

Na czym polega usługa automonitoringu?

Gdy pobieramy raport na własny temat z BIG-u, otrzymujemy w nim informacje aktualne na moment sprawdzenia. Dane na temat konsumentów znajdujące się w Rejestrze Dłużników ERIF mogą jednak ulegać w każdej chwili zmianom – są one dopisywane, aktualizowane lub usuwane. Wszystko zależy od tego, czy zalegamy z płatnościami za rachunki, faktury, czy płacimy za nie terminowo, czy spłacamy swoje długi. Dlatego warto wiedzieć, kiedy dane na nasz temat pojawiają się, znikają bądź są aktualizowane. Od momentu włączenia usługi automonitoringu będziemy mailowo informowani o każdej takiej zmianie. Dzięki temu zyskujemy pewność, że mamy najbardziej aktualną wiedzę o informacjach o nas samych. Automatyczne powiadomienie jest wysyłane m.in. wtedy, gdy ktoś dopisze do Rejestru informację gospodarczą na nasz temat, bądź zaktualizuje dane, które już się w nim znajdują. Wiadomość otrzymamy także wówczas, gdy bank, instytucja pożyczkowa czy jakikolwiek usługodawca (np. dostawca telefonii stacjonarnej, komórkowej, telewizji kablowej, cyfrowej czy Internetu) będzie pytał o nas w Rejestrze.