Jak wynika z badania „Jak Polacy planują swoje wydatki oraz jak zaciągają i spłacają swoje zobowiązania finansowe?”, przeprowadzonego na zlecenie hapipożyczek, Polacy coraz chętniej oszczędzają i planują wydatki w oparciu o zarządzanie własnymi środkami. Jednak świadomość w zakresie budowania pozytywnej historii kredytowej jest wciąż relatywnie niska. W odpowiedzi na deficyty świadomościowe w tym zakresie hapipożyczki zainicjowały kampanię edukacyjną „Index hapipraktyk. Zbuduj pozytywną historię kredytową”.

Dom badawczy Biostat, na zlecenie hapipożyczek, przeprowadził badanie opinii publicznej, diagnozujące poziom świadomości dotyczącej konsekwencji nieterminowego spłacania zadłużeń. Respondentów z różnych regionów Polski zapytano o to, jak planują i spłacają swoje zobowiązania. Wyniki badania wskazują, że wielu Polaków nie reguluje płatności w terminie i nie ma świadomości konsekwencji płynących z zalegania ze spłatą. Niemal 38% respondentów spóźniło się ze spłatą zobowiązań, z czego aż u 50% z nich są to regularne spóźnienia, występujące raz na kilka miesięcy. Dodatkowo, aż ¼ Polaków jest odporna na ponaglenia. Tymczasem, mądre zarządzanie finansami i regulowanie zobowiązań są kluczowe do zbudowania pozytywnej historii kredytowej.

Odpowiedzią na deficyty świadomościowe, które pokazały wyniki badania, jest kampania „Index hapipraktyk. Zbuduj pozytywną historię kredytową”. W jej ramach zaplanowany został szereg działań informacyjno-edukacyjnych mających na celu upowszechnienie wiedzy Polaków z zakresu zarządzania finansami oraz odpowiedzialnego zaciągania zadłużeń.

Zależy nam na tym, aby Polacy świadomie budowali pozytywną historię kredytową, dlatego poprzez planowane w ramach kampanii aktywności chcemy przekazać im potrzebną wiedzę i konkretne, użyteczne wskazówki – mówi Malwina Michalska, Koordynator ds. Procesów Windykacyjnych w hapipożyczki. Mamy nadzieję, że dzięki naszym działaniom Polacy będą jeszcze rozsądniej gospodarować swoimi funduszami oraz racjonalnie korzystać z ofert firm oferujących kredyty lub pożyczki.

Pełny raport z badania dostępny jest na stronie: https://wnioski.hapipozyczki.pl/raport

hapipożyczki, które zainicjowały kampanię edukacyjną „Index hapipraktyk. Zbuduj pozytywną historię kredytową”, były najczęściej wyróżnianą i nagradzaną w 2017 r. firmą pożyczkową, ujętą w zestawieniach niezależnych platform finansowych. Zostały uznane za najlepsze na rynku wg aż 8 instytucji*.

 

* https://finanse.wp.pl/polacy-pozyczaja-miliardy-zlotych-coraz-czesciej-poza-bankami-6196161331026049a

 

O hapipożyczki:

Firma IPF Polska Sp. z o.o. oferuje pozabankowe pożyczki długoterminowe pod brandem hapipożyczki, adresowane przede wszystkim do Klientów potrzebujących środków
na realizację swoich planów i zamierzeń, a którzy chcieliby mieć możliwość spłaty pożyczki
w wygodnych ratach, nawet przez 36 miesięcy.

 

Spółka IPF Polska powstała w grudniu 2009 r. Od grudnia 2014 r. oferuje pożyczki pod marką hapipożyczki. W marcu 2015 roku IPF z siedzibą w Leeds (UK) kupił spółkę MCB Finance operującą w krajach bałtyckich oraz Australii. Nowa firma rozpoczęła działalność pod nazwą IPF Digital, a hapipożyczki weszły w skład portfolio marek i produktów zarządzanych przez wspomnianą spółkę. Dziś IPF Digital oferuje swoje pożyczki w 8 krajach: Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Polska, Hiszpania, Meksyk, Australia.