Coraz prężniej na polskim rynku działa serwis internetowy VERIF.PL, który stworzyła Grupa Kapitałowa KRUK. Jest to narzędzie wspierające przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa. Serwis zawiera informacje gospodarcze na temat większości podmiotów gospodarczych działających w Polsce i pozwala m.in. na weryfikację wiarygodności finansowej firm. Obecnie VERIF.PL rozszerza swoją działalność dzięki współpracy z największą Wywiadownią Gospodarczą w Polsce – Bisnode Polska Sp. z o.o.

VERIF.PL to serwis udostępniający unikatowe na rynku połączenie usług weryfikacji, prewencji i windykacji. A to wszystko w ramach jednej oferty przygotowanej specjalnie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. W serwisie można szybko i skutecznie zweryfikować wiarygodność kontrahentów lub konkurencji, a także zdyscyplinować klientów do dokonywania terminowych płatności. Dzięki VERIF.PL można otrzymać także Certyfikat Wiarygodności PEWNY KONTRAHENT. Pozwala on także potwierdzić wiarygodność własnej firmy, ugruntować zaufanie klientów, zdobyć nowych partnerów biznesowych  i zyskać przewagę nad konkurencją.

Współpracując z Bisnode, możemy zapewnić naszym klientom niezawodność i szybkość działania systemu, a przede wszystkim kompleksowe informacje. Chcemy ułatwić klientom podejmowanie trafnych decyzji biznesowych i zwiększyć bezpieczeństwo transakcji handlowych, co w konsekwencji ma chronić ich przed powstawaniem zatorów płatniczych – mówi Katarzyna Skrzypczyńska, członek zarządu ERIF Business Solutions sp. z o.o. właściciela serwisu VERIF.PL

 

Co zyskują użytkownicy serwisu

W bazie danych Bisnode D&B znajduje się blisko 238 mln raportów firm z całego świata, w tym niemal 3,5 mln firm zarejestrowanych w Polsce. Dostęp do nich mają użytkownicy serwisu VERIF.PL. Wszelkie dane pochodzą z jawnych i ogólnodostępnych źródeł, w tym m.in. z GUS, KRS, CEIDG, MSIG, Monitora Polski B, a także z wywiadów przeprowadzanych bezpośrednio z  przedsiębiorcami oraz informacji uzyskanych na podstawie monitoringu prasy.
Serwis VERIF.PL oferuje kilka modeli współpracy:

  • użytkownik zarejestrowany może sprawdzać i monitorować podstawowe informacje na temat jednoosobowych działalności gospodarczych oraz podmiotów zarejestrowanych w KRS i CEiDG. Poza tym może sprawdzić, czy dany kontrahent trafił na Giełdę Wierzytelności VERIF.PL.
  • natomiast użytkownik zarejestrowany, który zdecyduje się zawrzeć umowę z serwisem, poza wyżej wymienionymi usługami może sprawdzać i dodawać firmy zalegające z płatnościami do Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. lub na Giełdę Wierzytelności VERIF.PL. Może również korzystać z pieczątek prewencyjnych, wzorów wezwań do zapłaty i zawiadomień. Dodatkowo użytkownik taki zyskuje również Certyfikat Wiarygodności PEWNY KONTRAHENT, który poświadcza jego wiarygodność płatniczą. Dzięki temu zyskuje pewien atut na rynku.

Zarejestrowani użytkownicy serwisu mogą skorzystać z raportów wywiadowni gospodarczej na temat firmy, którą są zainteresowani. Serwis VERIF.PL w ramach współpracy z Bisnode oferuje dwa rodzaje raportów. Pierwszy to Raport Wywiadowni Gospodarczej Standard sygnowany przez firmę Verdict, należącą do Grupy Kapitałowej Bisnode. Zawiera on:

– dane kontaktowe,

– dane rejestrowe (NIP, REGON, KRS, informacje o zarządzie i strukturze własności),

– ocenę Verdict,
– informacje na temat wiarygodności płatniczej, zatrudnienia i innych danych finansowych.
Drugim raportem, jaki może uzyskać użytkownik serwisu VERIF.PL, jest Raport Wywiadowni Gospodarczej Premium, zawierający poza wyżej wymówionymi informacjami dodatkowe dane np. na temat:

– powiązań kapitałowych,

– oceny aktualnej kondycji finansowej firmy,

– wypłacalności firmy,

– moralności płatniczej.

 

Dzięki współpracy z firmą Bisnode nasi klienci zyskają dodatkowe raporty, które są bogatym źródłem bezstronnej oceny stabilności i kondycji finansowej. Raporty te pozwalają  na uzyskanie w bardzo krótkim czasie pełnych informacji na temat kontrahenta, począwszy od potwierdzenia jego danych rejestrowych i finansowych, zdarzeń prawnych, po dane zamieszczone na portalach internetowych, w prasie lub z wywiadu z kierownictwem firmy – mówi Katarzyna Skrzypczyńska.

Więcej informacji o ofercie na: www.verif.pl