Polscy przedsiębiorcy korzystają z dobrej rynkowej koniunktury. Jednak wielu ekspertów już dziś sygnalizuje, że w ciągu dwóch lat światową gospodarkę może dotknąć kolejny kryzys. Jak w związku z tymi zapowiedziami przygotować się do okresu niosącego mniej profitów, a przy tym zmniejszyć ryzyko utraty inwestowanych pieniędzy?

Jednym z rozwiązań jest wpłacanie wolnych środków na lokaty terminowe w bankach. Lokaty o jak najwyższym oprocentowaniu, z jak najmniejszą liczbą ograniczeń co do wysokości kwot. Dzięki temu w stały i bezpieczny sposób będzie możliwe pomnożenie środków, które będzie można wykorzystać w przyszłości.

Wiele banków oferuje przedsiębiorcom możliwość wpłacenia wolnych środków firmowych na lokatę. Niekiedy te oferty mają jednak sporo obostrzeń, na przykład jeśli chodzi o limit kwoty, którą można wpłacić lub okresu ulokowania pieniędzy. W umowach bankowych zdarzają się również zastrzeżenia dotyczące niewypłacania odsetek w przypadku wcześniejszego zerwania lokaty. Są jednak wyjątki. Jednym z nich jest lokata Max Biznes na nowe środki, oferowana przez Volkswagen Bank.

„Lokata Max Biznes na nowe środki jest przeznaczona dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Oprocentowanie wynosi 2,5% w skali roku i jest stałe w każdym kwartale. Odsetki od lokaty naliczane są kwartalnie i doliczane do konta firmowego. Dolny limit wpłaty to 1000 zł, natomiast nie ma określonego górnego pułapu.” – mówi Paweł Trzeciak z Departamentu Rozwoju Biznesu i Obsługi Klienta Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce. – „Ta swoboda w połączeniu z atrakcyjnym oprocentowaniem, a przy tym brak jakichkolwiek ukrytych warunków założenia lokaty, czynią naszą ofertę wyjątkową na rynku i szczególnie opłacalną dla przedsiębiorców.” – podkreśla ekspert Volkswagen Bank.

Poza stałym, pewnym oprocentowaniem i brakiem górnego limitu wpłaty, lokata Max Biznes jest również elastyczna, ponieważ można ją założyć na okres od 1 do 10 lat. W przypadku zerwania lokaty przed czasem Volkswagen Bank wypłaci połowę należnych odsetek za rozpoczęty kwartał oraz pełne odsetki za wszystkie zakończone kwartały.

„Lokata na nowe środki jest skierowana zarówno do korporacji, jak i firm z sektora MSP oraz mikroprzedsiębiorstw. Dla każdej z tych grup lokata Max Biznes to świetny sposób na bezpieczny zysk, a dla mniejszych podmiotów, w tym dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą to świetny sposób na rozpoczęcie oszczędzania. Te środki będzie można wykorzystać w późniejszym terminie na rozwój firmy lub jako zabezpieczenie przy potencjalnej dekoniunkturze.” – dodaje Paweł Trzeciak.