W zaledwie rok od wdrożenia Strategii Getin UP, Bank pozyskał ponad 250 tys. nowych Klientów, co oznacza blisko 12% wzrost (do 2,4 mln). Na koniec 2013 roku zysk netto Grupy Getin Noble Bank wyniósł 402,5 mln PLN, co jest wynikiem lepszym o 15,7% (r/r). W tym samym okresie suma bilansowa wzrosła o 8,8%, osiągając poziom 63,6 mld PLN.

   

„Za nami pierwszy, udany rok realizacji strategii Getin UP. Zgodnie z deklaracjami, wdrożyliśmy szereg rozwiązań mających na celu zarówno uatrakcyjnienie i uproszczenie naszej oferty, jak i poprawę jakości obsługi.” – mówi Krzysztof Rosiński, Prezes Zarządu Getin Noble Bank. „Zmiana Strategii przynosi widoczne efekty biznesowe. Dzięki zwiększeniu udziału środków na rachunkach bieżących i oszczędnościowych w stosunku do wszystkich środków Klientów z 9,2% do 16,8% oraz obniżeniu kosztów depozytów, udało nam się znacząco obniżyć koszty finansowania” – dodaje.

 

Miniony rok to wprowadzenie do oferty nowego rachunku Getin UP wraz z nowoczesną bankowością internetową oraz nagradzaną w prestiżowych konkursach aplikacją – Getin Mobile. Do dyspozycji Klientów oddano również 35 nowoczesnych oddziałów Getin UP. Zostały one wyposażone w wiele innowacji technologicznych w tym: nowoczesny system kolejkowy czy system biometrii Finger Vein. Zainicjowano także prace nad pierwszymi w Polsce samoobsługowymi oddziałami Getin Point, które zostały udostępnione Klientom na początku 2014 roku.

 

W ciągu ostatnich miesięcy Bank zainicjował szereg działań, których celem było wdrożenie najwyższych standardów jakości obsługi. Wydłużeniu uległa praca Contact Center, które obecnie dostępne jest do dyspozycji Klientów 7 dni w tygodniu. System premiowy pracowników sprzedaży został uzależniony od elementów jakościowych, w tym wyników badania Tajemniczego Klienta. Widocznym, pozytywnym efektem realizowanych działań jest największy na polskim rynku (o 8 miejsc) awans Banku w prestiżowym konkursie „Przyjazny Bank Newsweeka 2013”.

 

W 2013 roku Bank odnotował 35% wzrost średniomiesięcznej sprzedaży kredytów wysokomarżowych (innych niż hipotecznych) w stosunku do średniomiesięcznej sprzedaży w 2012 roku. W tym samym okresie średniomiesięczna sprzedaż kredytów hipotecznych spadła o 29%. Jest to zgodnie z działaniami zmierzającymi do zwiększenia ROE i ROA. Wartość sprzedaży kredytów detalicznych wyniosła 2,5 mld PLN i była wyższa o 34,1% (r/r). W ciągu dwunastu miesięcy saldo kredytów konsumpcyjnych wzrosło o 15,9% do poziomu 5,0 mld PLN.

 

Getin Noble Bank utrzymuje pozycję lidera rynku finansowania pojazdów. W 2013 roku wartość udzielonych kredytów samochodowych osiągnęła poziom 1,6 mld PLN. Grupa aktywnie działa również w segmencie leasingu. W ciągu dwunastu miesięcy wartość wyleasingowanego mienia wzrosła o 49,4% (r/r) i wyniosła 1,8 mld PLN. W listopadzie ub. Bank wraz Getin Leasing zainicjowały projekt Bank Kierowcy oddając do dyspozycji Klientów internetowe narzędzie ułatwiające zakup oraz późniejsze utrzymanie pojazdu, a także zarządzanie usługami posprzedażowymi.

 

Na koniec roku z oferty Banku korzystało ponad 130 tys. Klientów firmowych, co oznacza 22% wzrost względem początku roku. Sprzedaż kredytów dla MSP w 2013 roku osiągnęła rekordowy poziom 3,6 mld PLN. Na koniec IV kwartału saldo kredytów firmowych wynosiło 5,1 mld PLN. Bank dynamicznie rozwija również ofertę skierowaną do jednostek samorządu terytorialnego. W ciągu dwunastu miesięcy dynamika salda kredytów dla JST przekroczyła 130%.

 

W 2013 Getin Noble Bank kontynuował aktywne działania w zakresie akwizycji podmiotów bankowych. W marcu zawarto finalną umowę na nabycie 100% akcji  Dexia Kommunalkredit Bank Polska (obecnie BPI Bank Polskich Inwestycji). W maju zakończył się ostatni etap przejęcia zorganizowanej części banku DnB NORD Polska obsługującej Klientów z segmentu wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, MSP oraz Klientów indywidualnych. Natomiast w sierpniu Getin Noble Bank przejął zorganizowaną część DZ Bank Polska specjalizującą się w ofercie private banking.

 

W 2013 roku podjęte zostały działania zmierzające do zmniejszenia kosztów ryzyka oraz poprawy jakości portfela kredytowego. Po dwunastu miesiącach ubiegłego roku wartość odpisów aktualizacyjnych osiągnęła poziom 624 mln zł, co jest wynikiem o 36% niższym w ujęciu rok do roku. Znaczące ograniczenie rezerw dotyczyło głównie portfela kredytów hipotecznych. Na koniec grudnia jednostkowy współczynnik wypłacalności (CAR) wyniósł 12,4%.