Przy wyborze konta osobistego najczęściej kierujemy się wysokością związanych z nim opłat. Na taką odpowiedź wskazało 65 proc. uczestników badania „Zachowania finansowe Polaków” przeprowadzonego przez Instytut Millward Brown na zlecenie Getin Banku. Niemal połowa ankietowanych koncentruje się na dostępności bankomatów (46 proc.) i oddziałów (42 proc.). Wpływ na decyzję o założeniu rachunku mają również opinie znajomych (28 proc.), a także promocje oraz programy premiowe (18 proc).

Posiadanie konta osobistego jest dzisiaj normą – korzysta z niego zdecydowana większość dorosłych Polaków. Rosnąca świadomość na temat produktów bankowych, a także duża konkurencyjność na rynku usług finansowych sprawiają jednak, że Polacy coraz odważniej zmieniają banki w poszukiwaniu najkorzystniejszej dla siebie oferty. Getin Bank wspólnie z Instytutem Millward Brown sprawdził, na jakie czynniki zwracamy uwagę przy podejmowaniu takiej decyzji. Wyniki badania pokazały, że od konta oczekujemy przede wszystkim niskich opłat lub całkowitego braku kosztów. Zadeklarowało tak prawie 2/3 ankietowanych.

Obecnie większość banków ma już w swojej ofercie konta osobiste bez opłat. Warto jednak pamiętać, że często wymagają one spełnienia określonych warunków. Dlatego też podejmując decyzję należy uważnie zapoznać się z zapisami dotyczącymi kosztów prowadzenia rachunku. Jeśli jednak aktywnie korzystamy
z konta osobistego, często możemy liczyć nie tylko na zniesienie opłat, ale również na dodatkowe premie i nagrody. Przykładem takiej oferty jest Pakiet Korzyści „Mój Bank” w Getin Banku. Oferta pozwala właścicielom rachunków na dodatkowe oszczędności np. zwrot co miesiąc do 30 zł opłacanych rachunków domowych czy wyższe oprocentowanie konta oszczędnościowego
– mówi Remigiusz Hołdys, Dyrektor Departamentu Segmentów Klientów, Getin Noble Bank.

W zrealizowanym przez Instytut Millward Brown na zlecenie Getin Banku badaniu „Zachowania finansowe Polaków”, ankietowani posiadający konta osobiste zostali poproszeni o wskazanie najważniejszych czynników, którymi kierują się przy wyborze rachunku bankowego. 65 proc. wszystkich respondentów zwraca uwagę na możliwość bezpłatnego korzystania z jego funkcji. Jest to zdecydowanie najważniejszy parametr dla młodych klientów – na tę odpowiedź wskazało 83 proc. ankietowanych w przedziale wiekowym od 18 do 24 roku życia. Cenimy również wygodę związaną z dostępnością bankomatów i placówek (kolejno 46 i 42 proc. wszystkich odpowiedzi) oraz ofertę premii i zniżek na zakupy (18 proc.). 28 proc respondentów  kieruje się opiniami znajomych, a 10 proc. – działaniami reklamowymi.

Badanie „Zachowania finansowe Polaków” zostało przeprowadzone na zlecenie Getin Banku przez Instytut Millward Brown we wrześniu 2014 r. na ogólnopolskiej, kwotowo-losowej, reprezentatywnej próbie dla osób w wieku 18+ przy użyciu metodologii CATI.

Przy wyborze konta osobistego najczęściej kierujemy się wysokością związanych z nim opłat. Na taką odpowiedź wskazało 65 proc. uczestników badania „Zachowania finansowe Polaków” przeprowadzonego przez Instytut Millward Brown na zlecenie Getin Banku. Niemal połowa ankietowanych koncentruje się na dostępności bankomatów (46 proc.) i oddziałów (42 proc.). Wpływ na decyzję o założeniu rachunku mają również opinie znajomych (28 proc.), a także promocje oraz programy premiowe (18 proc).

Posiadanie konta osobistego jest dzisiaj normą – korzysta z niego zdecydowana większość dorosłych Polaków. Rosnąca świadomość na temat produktów bankowych, a także duża konkurencyjność na rynku usług finansowych sprawiają jednak, że Polacy coraz odważniej zmieniają banki w poszukiwaniu najkorzystniejszej dla siebie oferty. Getin Bank wspólnie z Instytutem Millward Brown sprawdził, na jakie czynniki zwracamy uwagę przy podejmowaniu takiej decyzji. Wyniki badania pokazały, że od konta oczekujemy przede wszystkim niskich opłat lub całkowitego braku kosztów. Zadeklarowało tak prawie 2/3 ankietowanych.

Obecnie większość banków ma już w swojej ofercie konta osobiste bez opłat. Warto jednak pamiętać, że często wymagają one spełnienia określonych warunków. Dlatego też podejmując decyzję należy uważnie zapoznać się z zapisami dotyczącymi kosztów prowadzenia rachunku. Jeśli jednak aktywnie korzystamy
z konta osobistego, często możemy liczyć nie tylko na zniesienie opłat, ale również na dodatkowe premie i nagrody. Przykładem takiej oferty jest Pakiet Korzyści „Mój Bank” w Getin Banku. Oferta pozwala właścicielom rachunków na dodatkowe oszczędności np. zwrot co miesiąc do 30 zł opłacanych rachunków domowych czy wyższe oprocentowanie konta oszczędnościowego
– mówi Remigiusz Hołdys, Dyrektor Departamentu Segmentów Klientów, Getin Noble Bank.

W zrealizowanym przez Instytut Millward Brown na zlecenie Getin Banku badaniu „Zachowania finansowe Polaków”, ankietowani posiadający konta osobiste zostali poproszeni o wskazanie najważniejszych czynników, którymi kierują się przy wyborze rachunku bankowego. 65 proc. wszystkich respondentów zwraca uwagę na możliwość bezpłatnego korzystania z jego funkcji. Jest to zdecydowanie najważniejszy parametr dla młodych klientów – na tę odpowiedź wskazało 83 proc. ankietowanych w przedziale wiekowym od 18 do 24 roku życia. Cenimy również wygodę związaną z dostępnością bankomatów i placówek (kolejno 46 i 42 proc. wszystkich odpowiedzi) oraz ofertę premii i zniżek na zakupy (18 proc.). 28 proc respondentów  kieruje się opiniami znajomych, a 10 proc. – działaniami reklamowymi.

Badanie „Zachowania finansowe Polaków” zostało przeprowadzone na zlecenie Getin Banku przez Instytut Millward Brown we wrześniu 2014 r. na ogólnopolskiej, kwotowo-losowej, reprezentatywnej próbie dla osób w wieku 18+ przy użyciu metodologii CATI.