Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce opublikowany w 2015 rhttp://prasoweinfo.pl/finanse/rozwin-swoj-biznes-dzieki-dotacji/oku przez PARP wskazuje, że województwo dolnośląskie wciąż jest poza podium w rankingu przedsiębiorczości wszystkich województw. Co więcej, blisko 65% właścicieli firm z sektora MŚP, poczynione przez siebie inwestycje finansowało środkami własnymi, pomimo możliwości pozyskania pieniędzy z unijnego budżetu. Najwyższy czas to zmienić i rozwinąć swój biznes, a o tym, jak to zrobić, dowiedzieć się będzie można już pod koniec listopada.

Z myślą o przedsiębiorcach zainteresowanych ww. tematyką Urząd Miejski w Wałbrzychu, Dolnośląska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz firma InServices organizuje bezpłatne konsultacje dotyczące możliwości skorzystania ze środków unijnych w latach 2014-2020.

 

Podczas indywidualnych konsultacji dowiedzieć się będzie można m.in.:

– Kto może aplikować po środki unijne?

– Na jakie cele może zostać pozyskana dotacja?

– Jak wygląda proces aplikowania i jakie dokumenty są potrzebne?

Zainteresowani będą mogli skorzystać z porad specjalistów 18 listopada między godz.
9-15. Konsultacje odbędą się w Urzędzie Stanu Cywilnego, przy ul. Mikołaja Kopernika
2 (Sala Ślubów). Na pojedynczego uczestnika przeznaczone zostanie 30 minut, obowiązują jednak wcześniejsze zapisy na konkretną godzinę.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie uczestnictwa: na adres e-mail: w.ryglowski@inservices.pl lub telefonicznie: 508 370 884

Głównym organizatorem konsultacji jest Dolnośląska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, która za swoją misję obrała szerzenie idei przedsiębiorczości wśród mieszkańców Dolnego Śląska oraz wsparcie ich w realizowaniu inicjatyw związanych
z tymże obszarem. Wsparcia merytorycznego udziela firma InServices. Wydarzenie odbędzie się w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Więcej informacji na Facebooku organizatora: https://www.facebook.com/DolnoslaskaFundacjaRozwojuPrzedsiebiorczosci/

lub stronie internetowej:

www.dfrp.pl