Jak wynika z badania zrealizowanego na zlecenie Profit Credit przez ARC Rynek i Opinia, co trzeci Polak w ciągu ostatnich dwóch lat wziął pożyczkę bądź kredyt. Większość z nas informacje na temat zaciąganego zobowiązania czerpała od pracowników instytucji finansowych lub z Internetu – tylko co dziesiąty czytał uważnie umowę kredytu bądź pożyczki.

Ponad jedna trzecia z nas (35%) zaciągnęła zobowiązanie finansowe w ciągu ostatnich dwóch lat. Takie dane płyną z badania zwyczajów finansowych Polaków zrealizowanego na przełomie października przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Profi Credit. Pożyczki bądź kredyty nieco częściej brali panowie niż panie (39% do 32%), a w większości przypadków robiły to osoby z wyższym wykształceniem. Najczęściej zobowiązanie finansowe zaciągały osoby między 25 a 39 rokiem życia (44%) – najrzadziej te w wieku do 24 lat (14%).

Z jednej strony młodzi Polacy zwykle nie muszą zaciągać zobowiązań finansowych– zawsze przecież mogą liczyć na najbliższych, którzy pomogą, gdy w portfelu zabraknie gotówki. Z drugiej, często spotykają się z odmową, gdy chcą wziąć pożyczkę bądź kredyt – są  dla banków i instytucji pożyczkowych najbardziej ryzykowną grupą klientów – zwykle z krótką historią zatrudnienia i bez historii kredytowej komentuje Jarosław Czulak, dyrektor marketingu Profi Credit Polska SA. – To również tłumaczy, dlaczego kredyt bądź pożyczkę najczęściej biorą osoby w wieku 25-39 lat. Gdy kończymy studia i znajdujemy pierwszą pracę, pomoc rodziców staje się coraz bardziej sporadyczna. Zaczynamy się usamodzielniać, podejmujemy decyzje o założeniu rodziny i kupnie mieszkania bądź samochodu. Nic dziwnego, że to właśnie wtedy najczęściej zaciągamy zobowiązanie finansowe dodaje.

Pożyczki bądź kredyty wolimy brać w oddziałach banków i instytucji finansowych – tak deklarowała ponad połowa respondentów (54%). Jedynie co trzeci badany (32%) przyznał, że byłby gotów zaciągnąć zobowiązania finansowe przez Internet. Co ciekawe, częściej to mężczyźni  niż kobiety deklarowali przychylność do pożyczek i kredytów online (40% do 27%) – panie z kolei częściej przyznawały, że bliższe są im tradycyjne sposoby pozyskiwania dodatkowego finansowania (61% do 27%).

Liczne badania pokazują, że mimo wysokiego poziomu adaptacji nowych technologii, Polacy nadal wolą wykonywać bardziej skomplikowane operacje finansowe offline. Należy jednak spodziewać się, że z czasem, wraz z coraz większą cyfryzacją usług finansowych, będzie również wzrastać nasze zaufanie do kanału internetowego komentuje Jarosław Czulak, dyrektor marketingu Profi Credit Polska SA. Obecnie większość banków redukuje sieć oddziałów lub zmienia funkcjonujące placówki w multimedialne centra doradcze inwestując środki finansowe w rozwój usług i aplikacji online dodaje.

Przed podpisaniem umowy kredytu bądź pożyczki staramy się dowiedzieć jak najwięcej na temat jej warunków. Większość z nas informacje zdobywa przede wszystkim od pracowników banków i instytucji finansowych (48%), ze strony internetowej banku lub firmy pożyczkowej (35%), a także z innych źródeł online (24%). Co niepokojące, jedynie co dziesiąty Polak czerpie informacje o zobowiązaniu, które ma zaciągnąć, z lektury umowy kredytu bądź pożyczki.

Trzeba pamiętać, że umowa z bankiem bądź instytucją finansową to dokument, który obliguje nas do pewnych czynności związanych z naszymi finansami. Warto poświęcić chwilę i uważnie ją przeczytać, a w razie wątpliwości wyjaśnić wszelkie niejasności z pracownikiem banku lub skonsultować się z prawnikiempodkreśla Jarosław Czulak.