Credit Agricole startuje z dystrybucją czwartej edycji ubezpieczenia na życie i dożycie z elementem inwestycyjnym w spółki ochrony zdrowia. Poprzednie trzy emisje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem klientów.

Sektor medyczny rośnie w siłę w związku ze wzrostem popularności suplementów diety, mody na zdrowy tryb życia oraz powiększającej się wiedzy konsumentów na tematy dotyczące tzw. self-care. Według raportu „Stan i perspektywy sektora ochrony zdrowia na świecie 2018” firmy Deloitte, w 2020 roku wydatki na opiekę zdrowotną wyniosą 8,7 biliona dolarów, co świadczy o wzroście o 4,3 proc. w stosunku do roku 2015. Ma na to wpływ także wzrastająca liczba osób powyżej 65. roku życia, która wynosi ponad 656 milionów i stanowi ponad 11 proc. całkowitej populacji.

Z uwagi na to, bank Credit Agricole po raz czwarty zdecydował się na dystrybucję ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Invest Medica IV” opartym o indeks europejskich spółek sektora ochrony zdrowia. Minimalna kwota, jaką może wpłacić klient to 3000 złotych, a maksymalna – 1 020 000 złotych. Invest Medica IV umożliwia klientowi partycypację we wzroście indeksu na poziomie 100 proc. przy jednoczesnej ochronie zainwestowanego kapitału na koniec trwania ubezpieczenia, które obejmuje okres czterech lat.

– Oznacza to, że jeśli średnia z czterech rocznych obserwacji w stosunku do wartości początkowej wyniesie 11 proc., wówczas klient otrzyma 11 proc. zysku – dodaje Szymon Księżopolski z Biura Doradztwa Inwestycyjnego Credit Agricole.

Klient może w każdej chwili wycofać zainwestowane pieniądze, wtedy ubezpieczyciel wypłaci je potrącając 1 proc. od wartości wykupu (w tym przypadku nie przysługuje ochrona zainwestowanego kapitału). Jeśli natomiast klient nie zrezygnuje do końca trwania ubezpieczenia, to bank wypłaci mu środki wraz z ewentualnym zyskiem (wypłata następuje na wniosek klienta).

– Jako bank wybraliśmy indeks skupiający najlepsze 48 europejskich spółek medycznych, działających na rzecz ochrony zdrowia i medycyny. To jest indeks, w który inwestowane są pieniądze naszych klientów przez Emitenta instrumentu. Klient korzystający z tego produktu, ponosi 2 proc. opłaty początkowej. Pozostałe 98 proc. wpłaconych środków idzie na zakup jednostek uczestnictwa w indeksie, na którym oparta jest inwestycja. Ponadto, musimy pamiętać, że jest to produkt podlegający zmienności, tym samym wiążę się z ryzykiem inwestycyjnym , o którym powinni pamiętać nasi klienci, podejmując indywidualną decyzję o zakupie polisy – tłumaczy Szymon Księżopolski.

Dobór spółek sektora zdrowia został oparty o indeks, który daje inwestorom możliwość śledzenia 48 spółek o najwyższym potencjale wypracowania zysku wśród firm działających w szeroko rozumianym sektorze medycznym. Raz na kwartał przeprowadzana jest weryfikacja spółek wchodzących w skład indeksu, tak, aby firmy, które pracują na premię dla klienta, należały do czołówki firm sektora zdrowotnego w Europie. Firmy te są specjalnie wyselekcjonowane z indeksu STOXX Europe 600 reprezentującego czołowe spółki europejskie o stabilnych przychodach. Wśród nich znajdują się m.in. GlaxoSmithKline, Novartis, Novo Nordisk, Roche. Poprzednia edycja oferty ubezpieczeń Invest Medica III okazała się sukcesem i cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem wśród klientów.

Aby skorzystać z oferty, należy przyjść do placówki banku Credit Agricole w dniach od 19 marca do 4 maja, wypełnić dokumenty i wpłacić środki. Aktualny wskaźnik wyceny jednostki klienci będą mogli na bieżąco sprawdzać na stronie banku.