Choć coraz więcej osób włada biegle minimum jednym językiem obcym, to pozycja tłumaczy, zwłaszcza przysięgłych, nie jest zagrożona. To właśnie na nich spoczywa ogromna odpowiedzialność. Odpowiadają nie tylko za prawidłowe przełożenie, ale przede wszystkim za płynną komunikację międzykulturową i międzynarodową.

http://regiofirma.pl

Czym zajmuje się tłumacz przysięgły?
W obszarze jego kompetencji znajduje się przekład różnorodnych dokumentów urzędowych, a także procesowych z jednego języka na inny, uwierzytelnianie odpisów obcojęzycznych takich dokumentów albo uwierzytelnianie tłumaczeń oraz odpisów wykonanych przez inną osobę. Codziennością tłumacza przysięgłego jest tłumaczenie dokumentów, między innymi sprawozdań finansowych, umów, kontraktów, opisów patentowych, świadectw, certyfikatów, zaświadczeń, aktów i umów notarialnych, pełnomocnictw, faktur, indeksów i suplementów, dokumentów medycznych, bankowych oraz finansowych, testamentów, wyroków sądowych, zaświadczeń z izby lekarskiej, weterynaryjnej, aptekarskiej itp. Do zakresu jego pracy często należy również przekład korespondencji, instrukcji, listów, rozmów podczas spotkań, czy też telefonicznych zwłaszcza w obszarze biznesu.

Sama znajomość języka to za mało!
Jak najwierniejsze i najdokładniejsze przetłumaczenie danego tekstu czy rozmowy (na przykład biznesowej), przy zachowaniu specjalistycznego słownictwa oraz formalnoprawnych zasad, które obowiązują zwłaszcza w przypadku tłumaczeń prawniczych i sądowych, wymaga czegoś więcej niż sama znajomość języka. Tu potrzebna jest szeroka wiedza prawnicza, a także znajomość zasad etykiety biznesu oraz różnic kulturowych – mówi przedstawiciel Zespołu Tłumaczy Kwaśniewscy.

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym?
Od 1 lipca 2011 roku obowiązują przepisy Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, które sprawiły, że tłumacz przysięgły stał się zawodem otwartym. Co to oznacza? Dostęp do zawodu mają nie tylko absolwenci studiów filologicznych lub studiów podyplomowych w zakresie tłumaczenia, ale dodatkowo absolwenci innych studiów wyższych, którzy posiadają tytuł magistra. Warunkiem koniecznym jest natomiast zdanie egzaminu na tłumacza przysięgłego.