Fortress Gifts, specjalizujący się w produktach promocyjnych dla akcji promocyjnych, gadżetów korporacyjnych i eventów zaproponował kolejną nowość w Kolekcji GOOD GIFTS – ręczniki. Energetyczne, mocne oraz klasyczne kolory, bardzo dobra jakość materiału i różnorodna gramatura do wyboru pozwalają wybrać ciekawe propozycje upominku reklamowego.

Kolekcja specjalna GOOD GIFTS przygotowana przez Fortress Gifts, powstała z pasji do gadżetów i poszukiwania nowych propozycji wśród produktów reklamowych.

Ręczniki reklamowe z logo to nowość w Kolekcji GOOD GIFTS. Energetyczne kolory, bardzo dobry materiał, różne wielkości i gramatura do wyboru. Ponadto są przyjemne w dotyku, miękkie, przytulne, będą z przyjemnością wykorzystywane, zapewniając duży komfort. To gadżet codziennego użytku: w domu, podczas wyjazdów, uprawniania sportu. Pomysłowo zapakowany może wyróżnić – firmę / produkt i miło zaskoczyć Klientów.

Wszystkie ga­dżety z Kolekcji GOOD GIFTS wy­róż­nia de­sign oraz bar­dzo do­bre do­bra­nie ma­te­ria­łów. Energetyczna ko­lo­ry­styka i ja­kość wy­koń­cze­nia pod­kre­ślają cha­rak­ter pro­duk­tów promocyjnych. Takie ga­dżety po­bu­dzają i za­chę­cają do kre­atyw­no­ści oraz twór­czego dzia­ła­nia, in­spi­rują. Do­bry de­sign przed­mio­tów co­dzien­nego użytku ma na nas po­zy­tyw­nie od­dzia­ły­wa­nie, które warto wykorzystać.

www.fortressgifts.pl
www.facebook.com/FortressGifts
http://www.fortressgifts.pl/katalogi/pluszak.htm

IMG_9459obr-got@4096pxIMG_9546obr-got@4096pxIMG_9603obr-got@4096px