Zgodnie z obecnymi przepisami polskiego prawa przedsiębiorstwa zajmujące się recyklingiem oraz utylizacją różnego rodzaju odpadów są zobowiązane do przeprowadzania zewnętrznych audytów, które potwierdzą ich zgodność działania z wytycznymi. Poniżej opisuję najważniejsze kwestie dotyczące audytów recyklera.

Recykling odpadów

Firmy wystawiające dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR są zobowiązane do corocznego poddawania się audytom zewnętrznym wykonywanym przez akredytowanych weryfikatorów środowiskowych. Do tej grupy należą:

  • przedsiębiorstwa, które zajmują się recyklingiem lub innego rodzaju odzyskiem odpadów opakowaniowych,
  • firmy, które mają zezwolenie na przetwarzanie, odpadów o masie powyżej 400 t,
  • przedsiębiorców, którzy eksportują odpady opakowaniowe,
  • organizacje, które zajmują się realizowaniem wewnątrzwspólnotowych dostaw odpadów opakowaniowych o masie przekraczającej 400 t.

Obowiązek przeprowadzania audytów recyklera wynika z postanowień ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. dotyczącej gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Sam sposób oraz zakres przeprowadzania audytu jest uszczegółowiony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR. Aby poznać szczegóły dotyczące audytu recyklera warto wejść na stronę: http://www.bureauveritas.pl/home/about-us/our-business/certification/management-systems/environment/audyt_odzysku_sprzetu_elektronicznego_i_elektrycznego

Audyty dotyczące odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym procedurze audytu zewnętrznego muszą poddać się także organizacje zajmujące się odzyskiem takich sprzętów i ich przetwarzaniem. Podobnie jak w przypadku recyklingu odpadów opakowaniowych szczegóły dotyczące zakresu i sposobu przeprowadzania audytu są określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie rocznego audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania.