Symulacja Lean ManufacturingSymulacja Lean Manufacturing niezwykle skutecznie pomaga zarządzać przedsiębiorstwami. Polega przede wszystkim na bardzo oszczędnym gospodarowaniu zasobami, co daje w praktyce bardzo dobre wyniki produkcyjne.

Lean Manufacturing to idea która została zastosowana przez koncern Toyoty i doskonale się w nim sprawdziła. Symulacja Lean Manufacturing niezwykle skutecznie pomaga zarządzać przedsiębiorstwami. Polega przede wszystkim na bardzo oszczędnym gospodarowaniu zasobami, co daje w praktyce bardzo dobre wyniki produkcyjne. Lean Manufacturing to idea która została zastosowana przez koncern Toyoty i doskonale się w nim sprawdziła. Głównymi czynnikami jest przede wszystkim rozwijanie pracowników oraz procesów produkcyjnych, co przynosi bardzo dobre efekty. Metoda może być stosowana niemalże wszędzie ale jej wdrożenie wymaga odpowiedniej wiedzy z zakresu procesów produkcyjnych oraz rozwoju pracowników. Dlatego też symulowanie tego procesu jest bardzo skutecznym narzędziem we wdrażaniu go w niemal każdym przedsiębiorstwie.

Na rynku mamy obecnie dostępne wiele ofert z zakresu organizacji szkoleń dla kadry kierowniczej i pracowników. Warto porównać ceny, zwłaszcza biorąc pod uwagę liczbę pracowników biorących udział w szkoleniu. Przykładowy harmonogram szkolenia można znaleźć pod adresem: http://lean.org.pl/courses/symulacja-lean-management/ – tutaj przykład szkolenia rozbitego na dwa dni, jednak na rynku znajdziemy oferty także na jednodniowe bądź dłuższe kursy.

Symulacja Lean ManufacturingDobrze przeprowadzona symulacja Lean Manufacturing polega przede wszystkim na tym, iż pokazuje się, jak poszczególne procesy powinny być przeprowadzane w konkretnym przedsiębiorstwie. Zazwyczaj przeprowadza się ją na miejscu, co pozwala bez problemu przekonać się, jakie korzyści faktycznie mogą wynikać dla konkretnego przedsiębiorstwa z wdrożenia tego właśnie systemu. Lean Manufacturing pomaga przede wszystkim zredukować koszty produkcji, przy zachowaniu tak samo wysokiej jakości wytwarzanych produktów końcowych. Główną jej zasadą jest między innymi minimalizacja ilości zapasów wytworzonych produktów. Zakład zazwyczaj produkuje jedynie takie ilości, na jakie ma zamówienie, co sprawia, że szybko są one zbywane. Dlatego też nie ma potrzeby zapewniania dużej ilości miejsca do ich przechowywania, co także znacznie obniża koszty związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Zazwyczaj symulacja Lean Manufacturing polega na przedstawieniu różnic wynikających z tradycyjnego sposobu wytwarzania a możliwości, jakie daje zastosowanie tej właśnie metody. Jednym z ważniejszych elementów jest przedstawienie w praktyce procesu produkcji zgodnego z technologią Lean Manufacturing. Następnie porównuje się uzyskane wyniki, wskazując na korzyści z nich płynące. Można także przekonać się, jakie oszczędności uda się uzyskać niemalże od razu po wdrożeniu technologii, gdyż pewne koszty jak na przykład te związane z przechowywaniem zapasów można wyliczyć niemalże od razu. Tego typu symulacje organizowane są obecnie bez problemu zazwyczaj trwają dwa dni. Korzystnie jest, jeżeli mogą w nich uczestniczyć wszystkie osoby mające znaczący wpływ na procesy produkcyjne przebiegające w danym przedsiębiorstwie. Wówczas można ocenić korzyści płynące z wdrożenia takiej produkcji w wielu działach przedsiębiorstwa.