Wdrożenie energooszczędnej infrastruktury oświetleniowej to inwestycja, która najczęściej wykracza poza możliwości polskich gmin. Nie oznacza to jednak, że ośrodki dysponujące mniejszym budżetem zmuszone są zrezygnować z podobnych rozwiązań. Wsparcie może przyjść nie tylko z Unii Europejskiej. Projekty o tym charakterze finansowane są również przez rodzime podmioty.        

Unia Europejska od lat wspiera inicjatywy mające na celu obniżenie kosztów związanych ze zużyciem energii. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy Wspólnota przekazała na dofinansowanie samych systemów solarnych ponad 200 mln zł. Dotacje unijne to jednak tylko jedna z wielu możliwości wsparcia dla gmin w tym zakresie.

Aplikacja idealna

Ubiegając się o dofinansowanie na modernizację infrastruktury oświetleniowej warto pamiętać o realizacji szczegółowego planu rozwoju. Każda aplikacja powinna zawierać m.in. informacje o korzyściach, jakie docelowo mają nieść za sobą wprowadzone zmiany. Ubiegający się o fundusze na realizację systemu oświetlenia przedstawiciele gmin, w zależności od potrzeb finansowych, mają kilka możliwości. – Jeżeli całkowity koszt projektu nie przekracza kilku milionów złotych wsparcie można uzyskać m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego czy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  – mówi Andrzej Nowak z firmy Luxan oferującej  m. in. systemy inteligentnego zarządzania oświetleniem miejskim. – W przypadku bardziej kosztownych przedsięwzięć, źródłem finansowania jest najczęściej unijny Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – dodaje. Wspomniane rozwiązania dedykowane są przede wszystkim większym jednostkom. Gminy realizujące projekty w miejscowościach, których całkowita liczba mieszkańców nie przekracza 5 tys. mogą starać się o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, realizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kluczowe ustalenia

Bez względu na to, czy projekt dofinansowywany jest bezpośrednio przez Unię Europejską czy rodzime organy, jego wdrożenie musi zostać poprzedzone konsultacjami. Powinni w nich uczestniczyć m. in. przedstawiciele biznesu, organizacje społeczne czy liderzy opinii. Warto również pamiętać, że modernizacja infrastruktury oświetleniowej nie może odbyć się bez wcześniejszego wpisania jej w miejscowy plan rozwoju lokalnego lub w strategię rozwojową. Niezbędna będzie również gruntowna analiza potrzeb oraz tego, jakie planowana inwestycja może przynieść oszczędności. Organy ubiegające się o dofinansowanie muszą również przygotować Feasibility Study, czyli studium wykonalności, tj. dokument zawierający szczegółowe informacje na temat inwestycji. Ubieganie się o dotację bardzo często niesie za sobą koszty. Wszystko za sprawą obowiązku przeprowadzenia analiz i ekspertyz, dotyczących efektu planowanej inwestycji. Warto jednak pamiętać, że w tym zakresie, każda gmina może starać się o kredyt preferencyjny przyznawany m. in. przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Po przygotowaniu kompletnej dokumentacji pozostaje już tylko złożenie wniosku.

Popularność energooszczędnych rozwiązań w polskich gminach co roku rośnie. Istotną rolę w tym procesie odgrywa Unia Europejska, która nie tylko wspiera podobne inicjatywy, ale poniekąd wymaga ich wprowadzania. Ochrona środowiska oraz racjonalne zarządzanie energią nabierają więc dla rodzimych podmiotów szczególnego znaczenia.