Ośrodki naukowe i środowisko przedsiębiorców zacieśniają współpracę. Coraz częściej biznes obejmuje opieką poszczególne kierunki studiów. Szkoły wyższe wzbogacają dzięki temu swą ofertę edukacyjną, firmy budują markę wśród potencjalnych pracowników. Zyskują też studenci, którzy dzięki stażom w firmach nabywają praktyczne umiejętności.
W woj. śląskim jako jedna z pierwszych na tego typu współpracę zdecydowała się Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach. Uczelnia zdecydowała o rozpoczęciu współpracą z Grupą Gumułka – katowicką firmą konsultingową, od ponad 20 lat świadcząca kompleksowe usługi dla biznesu, administracji i szkół wyższych. Dziś podpisano umowę w tej sprawie.- Podpisanie umowy o współpracy i partnerstwie strategicznym z Grupą Gumułka to ważne wydarzenie dla naszej uczelni. Doceniając pozycję firmy na rynku jesteśmy przekonani, że rozpoczynamy długofalową współpracę korzystną dla obu stron – mówi dr Jadwiga Gierczycka, rektor Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka.

W ramach współpracy eksperci Grupy Gumułka będą prowadzić wykłady i warsztaty dla studentów kierunku Zarządzania. Studenci zetkną się z praktykami życia gospodarczego, zyskają dzięki temu lepsze przygotowanie do pracy dzięki rozwojowi nowych umiejętności i zdolności interpersonalnych niezbędnych na rynku pracy.

– Otoczenie gospodarcze, zwłaszcza przepisy podatkowe, praktyka – wszystko to w Polsce dynamicznie się zmienia. Nasi eksperci będą więc czuwać, by treści przekazywane studentom były aktualne. By nie była to jedynie wiedza teoretyczna, ale by w programie nauczania były najnowsze przykłady orzecznictwa czy informacje o nowych tendencjach na rynku – podkreśla Jacek Sztyler, partner w Grupie Gumułka.

Kolejnym etapem kooperacji będą wspólne programy studiów i szkoleń. Studenci uczelni będą też mieli zapewnione miejsca na stażach i praktykach zawodowych w Grupie Gumułka. – Zgodnie z realizowanym w naszej firmie programem praktyk wszystkie praktyki i staże w Grupie Gumułka są płatne. To zdecydowanie wyróżnia naszą ofertę praktyk na rynku. Oferujemy nie tylko możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności przy boku doświadczonych ekspertów Grupy Gumułka, ale i wynagrodzenie – zaznacza Jacek Sztyler.

W dalszych etapach współpracy możliwe są też wspólne prace naukowo-badawcze i dydaktyczne, a także aplikowanie o środki unijne. W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 współpraca nauki i sektora biznesu ma duże wsparcie i daje szanse na nowe innowacyjne projekty.

***

Grupa Gumułka to jedna z wiodących polskich firm konsultingowych, świadcząca kompleksowe usługi dla biznesu i administracji publicznej. Powstała w 1993 roku. Dzięki dynamicznemu rozwojowi prowadzi obecnie biura w Warszawie, Katowicach i Krakowie. Kluczowe kompetencje to audyt, podatki i księgowość, rynki kapitałowe, doradztwo i szkolenia, badania społeczne i marketingowe, fundusze europejskie. Klientami Grupy Gumułka są m.in. międzynarodowe koncerny, krajowe przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego i ministerstwa, służba zdrowia, szkoły wyższe i instytucje finansowe. Grupa Gumułka jest stowarzyszona z partnerami w 65 krajach na świecie. Jest członkiem izb gospodarczych oraz stowarzyszeń branżowych, laureatem prestiżowych nagród i rankingów. Firma w swych działaniach przestrzega zasad odpowiedzialnego biznesu. Więcej o Grupie Gumułka na www.gumulka.pl.