Wysoka jakość łańcucha dostaw w przemyśle F&B ma kluczowe znaczenie na obu jego końcach – zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i dla klienta. Konsumenci chcą być pewni, że na ich talerze nie trafi przetworzona żywność, której skład będzie inny niż na opakowaniu.
W gospodarce spożywczej pojawił się nowy trend – ludzie pragną mieć dostęp do większej ilości informacji o kupowanym produkcie na etykiecie.

Producenci z sektora F&B słusznie stawiają bezpieczeństwo żywności na pierwszym miejscu.  Raport Allianz Global Corporate & Specialty opublikowany pod koniec 2017 roku jasno pokazuje, że roszczenia ubezpieczeniowe z tytułu wycofania wadliwego produktu z rynku osiągnęły średnią 9,5 miliona dolarów, przy czym branża F&B jest drugą pod względem wpływów na świecie zaraz za przemysłem samochodowym.

Z uwagi na to, że kwestie bezpieczeństwa żywności to dosyć istotna kwestia, firmy z sektora F&B mają za zadanie znacznie lepiej oznaczać swoje produkty, nie tylko w swoich fabrykach przetwórstwa spożywczego, ale także w całym łańcuchu dostaw na wszystkich etapach procesu produkcji i dystrybucji – mówi Ireneusz Martyniuk, Vice President Industry Schneider Electric.

Przemysł spożywczy a nowe technologie

Aby sprostać tym wyzwaniom, wdrażane są nowe technologie związane z procesami wspierającymi zarządzanie informacją o produkcie (Product Information Management – PIM) oparte na IoT. Wprowadza się numery serii opakowań spożywczych (przypisywanie i śledzenie niepowtarzalnego numeru seryjnego poszczególnym partiom lub elementom w łańcuchu dostaw żywności) oraz zautomatyzowaną kontrolą etykiet.

PIM jest systemem odniesienia, który centralizuje wszystkie dane o produkcie końcowym
i udostępnia je interesariuszom wewnętrznym i zewnętrznym, od platform e-commerce po sklepy stacjonarne. Dane obsługiwane przez systemy PIM są stale aktualizowane i zgodne z GS1 (globalny standard kodowania informacji wytwarzanych przez przemysł F&B, takich jak kody produktów, składniki, dodatki, informacje dla konsumentów, skład, alergeny i inne). Zapewnia również, że dane o produktach mogą być standaryzowane, scentralizowane i bezpiecznie dystrybuowane.

Innowacje w branży F&B – numery seryjne i etykiety

Numery seryjne mogą pomóc firmom z branży F&B przewidywać i kontrolować przyszły popyt ze strony konsumentów, a także dokładniej symulować i modelować łańcuch dostaw. Wykorzystują inteligencję konsumencką w czasie rzeczywistym do generowania scenariuszy „co by było, gdyby”. Znacznie przyspieszają również zdolność organizacji do reagowania na wadliwy produkt oraz minimalizacji szkód. Na przykład, po naciśnięciu przycisku, producent F&B może natychmiast określić, z którą partią produkcyjną związany był wadliwy produkt i na której palecie się znajdował.

Rozwiązania w zakresie zapewnienia jakości etykiet sprawdzają i weryfikują je na poziomie linii pakującej pod kątem zgodności z ich przeznaczeniem. Zmniejsza to ryzyko wycofania produktu
z rynku z powodu błędnego oznakowania i niezadeklarowanych alergenów. Zaktualizowane dane są skanowane, zapewniając raporty wydajności etykietowania w czasie rzeczywistym. Pozwala to inżynierom na łatwe przeprowadzanie ciągłej analizy usprawnień, co umożliwia zaoszczędzić sporo czasu, ponieważ nie muszą przeglądać dużych ilości danych –
mówi Ireneusz Martyniuk.

Kluczowa rola partnerstwa technologicznego

Identyfikowalność w całym łańcuchu dostaw to skomplikowany proces, a tworzenie rozwiązań wymaga rozwoju bliskiego partnerstwa technologicznego. Firmy takie jak Schneider Electric nawiązały współpracę z Agena 3000 (zaawansowane doświadczenie w systemach PIM), Inexto (doświadczenie w serializacji) i Microsoft (doświadczenie w łańcuchu dostaw) w celu zapewnienia rozwiązań F&B, które integrują identyfikowalność w całym paśmie łańcucha dostaw.