Optymalna eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych to jedna z najskuteczniejszych metod utrzymania ciągłości funkcjonowania firmy. Dbałość o bezpieczeństwo poszczególnych elementów pozwala skutecznie unikać nieoczekiwanych awarii. Nic więc dziwnego, że profilaktykę w tym zakresie wspierają coraz nowocześniejsze technologie.

Od 2004 roku, czyli od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, przedsiębiorcy zobligowani są do przestrzegania szeregu restrykcyjnych przepisów, związanych z użytkowaniem maszyn i urządzeń elektrycznych. W większości, co oczywiste, dyrektywy traktują o bezpieczeństwie pracowników. Z perspektywy właścicieli przedsiębiorstw istotna jest również ochrona poszczególnych podzespołów, odpowiadających za najważniejsze procesy produkcyjne.

Nie ma skutków bez przyczyny…

W przypadku wszelkiego rodzaju maszyn jednym z najbardziej szkodliwych elementów są przepięcia. To one mogą powodować chwilowy lub stały przestój w funkcjonowaniu jednostki, co w większości przypadków wpływa na cały zespół produkcyjny. Najrzadziej występującą grupą przepięć są te, wywołane warunkami pogodowymi. – Wyładowania atmosferyczne mogą oddziaływać na maszyny w dwojaki sposób – mówi Dorota Czech z Phoenix Contact, firmy oferującej system monitorowania EMwise. – Bezpośrednio, gdzie całkowita moc pioruna przepływa przewodem zasilającym do urządzenia lub pośrednio przez sprzężenie pojemnościowe lub indukcyjne – wyjaśnia. Niebezpieczne dla poszczególnych jednostek są również operacje łączeniowe. Występują one w momencie włączania i wyłączania podzespołów o wysokiej mocy, co generuje bardzo wysokie, choć krótkie, zmiany napięć i prądów. Ostatnią kategorią przepięć są ESD, czyli wyładowania elektrostatyczne. Powstają one w chwili zbliżenia lub bezpośredniego kontaktu urządzenia z obiektem na powierzchni, którego zgromadził się przeciwny ładunek elektrostatyczny.

Ograniczone ryzyko

Wyjątkowo groźnym dla maszyn przemysłowych przepięciom można jednak przeciwdziałać. Jedną z podstawowych metod jest instalacja odgromowa. Powinna ona stanowić stały element każdego budynku, w którym zlokalizowany jest zakład produkcyjny. Istotnym uzupełnieniem mogą być również nowoczesne ograniczniki przepięć. Dokonując wyboru zabezpieczeń o tym charakterze warto zwrócić uwagę na ich rodzaj. Ograniczniki dzielą się na trzy główne typy: 1, 2 oraz 3. Podczas instalacji należy zwrócić szczególną uwagę na ich umiejscowienie. Pierwszy rodzaj ograniczników powinien być umieszczony jak najbliżej miejsca wprowadzenia instalacji do budynku, a więc w złączu lub rozdzielnicy głównej. Drugi typ to podzespoły montowane najczęściej w tablicach rozdzielczych. W przypadku ograniczników typu trzeciego trzeba zadbać, aby były one zlokalizowane możliwie najbliżej chronionych urządzeń lub instalacji końcowej.

Odpowiedni dobór systemów mających na celu ochronę poszczególnych jednostek zespołu produkcyjnego wydaje się być równie istotny, co sam sprzęt. To właśnie te podzespoły mogą uchronić firmę przed kosztownymi przestojami, a samym maszynom zapewnić dłuży okres bezawaryjnej eksploatacji.

Szczegółowe informacje na temat systemu EMwise dostępne są na: www.phoenixcontact.pl/EMwise