„Zarządzanie talentami i kapitałem ludzkim w MŚP” to nowe szkolenie internetowe Akademii PARP. Czy w małych i średnich firmach w ogóle można stosować tak wyrafinowane metody zarządzania pracownikami? Czy nie są to koncepcje pasujące wyłącznie do wielkich korporacji? Spróbujmy odpowiedzieć na te wątpliwości.
– Pomysł zarządzania kapitałem ludzkim i talentami w organizacji faktycznie zrodził się w środowisku dużych firm. Jednak mniejsze firmy mogą z powodzeniem wykorzystywać metody wypróbowane w większych instytucjach, o ile tylko zastosują podejście dopasowane do swoich potrzeb – mówi Aneta Grzyb-Hejduk, ekspert ds. szkoleń Akademii PARP. Zwykle oznacza to ograniczenie się do niektórych, wybranych metod.
Czy jednak MŚP powinny w ogóle poszukiwać takich metod, myśleć o pracownikach w kategoriach kapitału ludzkiego czy zarządzania talentami? Przecież są to działania nieprzystające do realiów małej firmy!
Można tak myśleć, ale zwróćmy uwagę na kilka faktów dotyczących kadr MŚP.
Dla małej firmy każdy pracownik, nawet zajmujący liniowe stanowisko, może okazać się krytycznym zasobem. Każde odejście może zagrażać utrzymaniu ciągłości działania. Tymczasem ograniczone możliwości rozwoju i awansu powodują, że to właśnie małe firmy opuszczają osoby najbardziej utalentowane, a pracownicy pozostający na swoich stanowiskach nie wykorzystują w pełni swoich zdolności. Istnieje również problem przywiązania do niewłaściwych osób, czy niedostatecznego wykorzystania potencjału pracowników. Źle obsadzeni pracownicy mogą przynieść ogromne szkody.

Zarządzanie talentami ułatwia identyfikację potencjału najzdolniejszych pracowników i wspieranie ich rozwoju. Natomiast zarządzanie kapitałem pozwala oceniać i zwiększać wartość całego zespołu. Nawet mała firma powinna podejmować działania w celu zatrzymania i rozwoju najlepszych pracowników oraz maksymalizacji wartości zespołu pracowniczego.
Zarządzanie oparte wyłącznie na instynkcie i wrodzonych umiejętnościach może zakończyć się niepowodzeniem – zauważa Aneta Grzyb-Hejduk. Ambitni szefowie powinni znać nowoczesne metody zarządzania, które przyczyniają się do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej i sukcesu firmy. Dzięki szkoleniom Akademii PARP: „Praktyczne zarządzanie personelem w MŚP” oraz „Umiejętności kierownicze”, uczestnicy mają już podstawową wiedzę o procesie kadrowym i potrafią bardziej świadomie kierować swoimi pracownikami. Szkolenie „Zarządzanie talentami i kapitałem ludzkim w MŚP” to kolejny krok na drodze do budowy dynamicznie rozwijającej się i odnoszącej sukcesy firmy.
Oprócz szkoleń z zakresu zarządzania pracownikami, Akademia PARP oferuje blisko 100 innych szkoleń zdalnych z różnych obszarów biznesowych. Szkolenia e‑learningowe dostępne są na komputerach stacjonarnych i notebookach. Posiadacze smartfonów i tabletów mogą korzystać z krótszych szkoleń mobilnych. Bezpłatne szkolenia skierowane są do polskich przedsiębiorców, pracowników i osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Projekt jest realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
kontakt: Agnieszka Kucharska
tel. 22 5816 317
email: asz@estakada.pl