Spośród wszystkich gałęzi polskiej gospodarki zdecydowanie najbardziej energochłonnym segmentem jest przemysł ciężki. Jednak jego specyfika tylko pozornie ogranicza możliwości wdrażania oszczędności. Swoistym panaceum na wzrost kosztów w tym zakresie może być np.… monitoring.  

Blisko 50-procentowy udział w zużyciu energii pierwotnej przypada na przemysł, rolnictwo oraz budownictwo. Wśród nich najbardziej energochłonnymi podmiotami są przedsiębiorstwa reprezentujące przemysł ciężki. Optymalizacja w tym zakresie wydaje się być istotna nie tylko z punktu widzenia zarządów, dążących do obniżenia kosztów funkcjonowania firm, ale również – ekologii.

Monitoring wydatków

W przypadku podmiotów związanych z przemysłem ciężkim optymalizacja zużycia energii ma wpływ przede wszystkim na dwa obszary. Po pierwsze, jest ona wyjątkowo istotna w kontekście ochrony środowiska. Po drugie, w skali roku, może prowadzić nawet do kilkuprocentowej obniżki wydatków na energię. – Ograniczenie energochłonności zakładów przemysłu ciężkiego bardzo często wiąże się z kosztownymi modernizacjami, które najczęściej nie mieszczą się w założonych budżetach – zaznacza Dorota Czech z Phoenix Contact. – jednakże wykorzystanie nowych technologii pozwala na wdrożenie zmian przy znacznie niższych wydatkach. Nieporównywalnie mniejszych nakładów finansowych wymaga np. stały monitoring zużycia energii – zapewnia przedstawicielka dystrybutora systemu EMwise. Szczegółowa analiza danych dotyczących zużycia energii może praktycznie całkowicie ograniczać ingerencję w jego infrastrukturę. Za pośrednictwem komputera oraz zainstalowanego na nim intuicyjnego panelu można skutecznie kontrolować wszystkie funkcjonujące w firmie podzespoły. Podobna praktyka zapewnia nie tylko optymalizację kosztów, ale również znacząco wydłuża okres bezawaryjnej eksploatacji maszyn.

Opłacalna profilaktyka

Stała kontrola pracy maszyn na wszystkich etapach ich funkcjonowania daje możliwość dokładnego monitorowania wybranych wskaźników. Informacje na temat pobieranego napięcia czy aktualnej mocy pozwalają na weryfikowanie działania poszczególnych urządzeń. Analiza ich zachowań stwarza optymalne warunki do podjęcia natychmiastowej reakcji np. w razie przeciążeń. To z kolei może uchronić dany podzespół przed awarią. Monitoring odgrywa również bardzo ważną rolę w procesie lokalizowania najbardziej energochłonnych jednostek. Pozwala to na podjęcie działań zmierzających do ograniczenia przez wskazane urządzenia zużycia prądu. Wdrożenie wspomnianego systemu zapewnia także stały nadzór nad jakością energii mającą ogromny wpływ na żywotność maszyn zlokalizowanych w przedsiębiorstwie. W przypadku przemysłu ciężkiego profilaktyka w tym zakresie może uchronić firmę przed stratami finansowymi, spowodowanymi awarią podzespołów, a tym samym –  chwilowym zatrzymaniem produkcji. Należy zauważyć, że dla niektórych procesów technologicznych, nawet chwilowe zatrzymanie procesu , może powodować nieodwracalne uszkodzenia urządzeń i w konsekwencji ogromne straty finansowe.

Przemysł ciężki to niewątpliwie jedna z głównych gałęzi polskiej gospodarki. Zużycie energii w tym sektorze jest więc naturalnie wyższe niż w pozostałych. Jednakże wykorzystanie innowacyjnych technologii oraz skuteczne i stałe działania o charakterze energooszczędnym mogą w przyszłości znacząco wpłynąć na tę sytuację.

Więcej informacji na temat systemu EMwise dostępnych jest na: www.phoenixcontact.pl/emwise