Nowoczesna Gospodarka zakończyła pierwszą połowę 2017 r. z 5,32% wzrostem zatrudnienia (vs. H1 2016 r.). Bardzo udany dla firm awangardy biznesu był II kw., kiedy to pracę w najbardziej innowacyjnych spółkach w Polsce znalazło o 5,14% więcej pracowników niż w analogicznym okresie 2016 r. – wynika z najnowszego raportu „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q2 2017” opracowanego przez ADP Polska, wiodącego dostawcę rozwiązań do zarządzania kapitałem ludzkim.

Duże firmy umacniają swoją pozycję

Pierwszą połowę 2017 r. z lepszym wynikiem zamknęły duże firmy Nowoczesnej Gospodarki, zatrudniające ponad 500 pracowników – 5,48%. Mniejsze przedsiębiorstwa odnotowały nieznacznie niższy wskaźnik (4,95%). Analizując sam II kw. br., zauważa się, że duże firmy Nowoczesnej Gospodarki uplasowały się na podobnym poziomie, odnotowując wzrost o 5,2%. Różnica między dużymi a mniejszymi firmami w II kw. br. wyniosła niewiele bo 0,2 p.p. Dla porównania różnica w I kw. br. między dużymi i małym firmami Nowoczesnej Gospodarki wyniosła 0,8 p.p. Najlepszy wynik w podziale na wielkość firmy odnotował sektor produkcyjny. W II kw. br. dominowały duże przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 500 pracowników i odnotowały wzrost na poziomie 5,58%.

– Wyniki pozwalają z optymizmem patrzeć na kolejne kwartały. Polscy pracodawcy rozwijają skalę działalności swoich firm, tworząc nowe miejsca pracy, ale także outsourcując część procesów biznesowych na zewnątrz. Coraz częściej, z tego typu procederów korzystają również mniejsze firmy. Duże zapotrzebowanie na pracowników niesie za sobą wiele wyzwań związanych z ich pozyskaniem oraz utrzymaniem w miejscu pracy. Z tym zadaniem mierzą się zarówno duże, jak i mniejsze firmy, zatrudniające poniżej 500 pracowników. Warto podkreślić, że przyrost pracowników w II kw. br., w obu przypadkach był bardzo podobny (duże firmy +5,20 proc., mniejsze +4,97 proc.), zmienia się jedynie skala prowadzenia biznesu. Przed nami okres, w którym zarówno cały rynek, jak i w szczególności Nowoczesna Gospodarka będą się harmonijnie rozwijały. Na wzrost zatrudnienia w najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstwach w Polsce będzie miało wpływ m.in. tworzenie kolejnych centrów outsourcingowych, rozkwit nowych technologii (w tym systemów IT wspierających procesy zarządcze) oraz wykorzystywanie niekonwencjonalnych technik pozyskiwania kandydatów do pracy np. przez kanały social media – podsumowuje Magdalena Dacka, HR Business Partner w ADP Polska.

Usługi doganiają produkcję

W II kw. br. sektor produkcyjny odnotował spadek w zatrudnieniu w stosunku do roku ubiegłego gdzie wskaźnik ten wyniósł aż 9,21%. Firmy Nowoczesnej Gospodarki z branży produkcyjnej zakończyły kwartał z wynikiem 5,45%. Mimo to awangarda biznesu nadal wyprzedza ogół gospodarki. Pozytywnym zaskoczeniem końcówki półrocza są usługi, które zbliżyły się przyrostem zatrudnienia do branży produkcyjnej. W II kw. 2017 r. mniejsze firmy sektora usługowego Nowoczesnej Gospodarki odnotowały wzrost zatrudnienia na poziomie 5,01%. Nieznacznie niższy wzrost zarejestrowano w dużych firmach zatrudniających powyżej 500 pracowników – 4,98%. Sektor ten utrzymuje tendencję wzrostową od końca zeszłego roku.

Pierwsze sześć miesięcy 2017 r. było również okresem rekordowych zmian na całym rynku. Zgodnie z danymi GUS, ogół polskich przedsiębiorstw zarejestrował 4,5% wzrost zatrudnienia ‒ to najlepszy wynik, jaki publikowaliśmy w dotychczasowych, dziewiętnastu już edycjach raportu ADP Polska. Rekordowo niska w całej historii raportów była także średnia stopa bezrobocia. Pod koniec półrocza wyniosła ona jedynie 7,1%. Zgromadzone wyniki stanowią potwierdzenie dobrej koniunktury i harmonijnego rozwoju polskiej gospodarki. Jak wynika z porównania danych ADP i GUS, firmy Nowoczesnej Gospodarki nadal utrzymują wyższą dynamikę zatrudnienia niż ogół polskich przedsiębiorstw i napędzają polską gospodarkę. Co jednak bardzo istotne, rynek podąża tuż za awangardą biznesu i konsekwentnie rozwija zatrudnienie.

– Wyniki odnotowane przez Nowoczesną Gospodarkę w pierwszym półroczu 2017 r. utwierdzają nas w przekonaniu, że polski rynek pracy zmierza w dobrym kierunku i dynamicznie się rozwija. Wzrost zatrudnienia ogółem, w samym II kw. br. utrzymał wysoki poziom z I kw. i wyniósł +4,5 proc. Awangarda biznesu już tradycyjnie miewa się lepiej. Firmy z sektora Nowoczesnej Gospodarki odnotowały wzrost zatrudnienia w II kw. br. na poziomie +5,14 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Mimo nieznacznego zahamowania, w stosunku do wyników z początku roku, najbardziej innowacyjne firmy wciąż rozwijały się i wdrażały działania usprawniające ich biznes. Bardzo cieszy fakt, że ogół biznesu utrzymuje tendencje wzrostowe i zbliża się do wyniku firm z Nowoczesnej Gospodarki. Jednocześnie odnotowaliśmy rekordowo niskie bezrobocie na poziome 7,1 proc. Z pewnością jest to zasługa m.in. sezonowego zapotrzebowania na pracowników tymczasowych, ale przede wszystkim stale rozwijającej się koniunktury – dodaje Magdalena Dacka, HR Business Partner w ADP Polska.