Większość osób nie dostrzega różnic zachodzących pomiędzy spedycją a transportem – terminy te nieraz są nawet traktowane jako równorzędne sobie. Jednak w rzeczywistości spedytor i osoba odpowiedzialna za transport mają odmienne zadania, chociaż działają w tej samej branży. Jakie są wobec tego różnice pomiędzy spedycją a transportem?

Spedycja – definicja

Zgodnie z definicją spedycja to działalność organizacyjna przewozu towarów, w ramach której znajdują się: przyjmowanie zleceń spedycyjnych, dobór właściwego środka transportu, zawieranie umów, odbiór przesyłki, jej nadanie, odbiór przesyłki, sporządzanie dokumentacji, odprawa celna, a także czynności dodatkowe, na przykład składowanie przesyłek, przeprowadzanie cesji praw o przesyłek czy podejmowanie należności.

Transport – definicja

Transportem z kolei nazywa się czynność przemieszczania się ładunków przy użyciu odpowiednich do tego środków transportu. Wyróżniamy transport drogowy, kolejowy, powietrzny, śródlądowy, również mieszany, który odbywa się z użyciem więcej niż jednej z gałęzi transportu.

Jak widać, różnice już na pierwszy rzut oka są spore. Spedycja obejmuje znacznie większy zakres czynności, w tym również transport, dlatego też nie mogą być to definicje równoznaczne. Podobnie traktuje je prawo, co widoczne jest na przykładzie różnic w zleceniach spedycyjnych i transportowych.

Zlecenie spedycyjne a transportowe

Zleceniami spedycyjnymi nazywa się takie, w których spedytor sam może dokonać przewozu lub też może zlecić je przewoźnikom i innym spedytorom. W efekcie odpowiedzialność spedytora jest szersza, ponieważ wybiega ona poza sam transport, gdyż zlecenia spedycyjne są bardziej złożone. Zlecenia transportowe z kolei polegają na odpowiedzialności przewoźnika, który odpowiedzialny jest za przewóz towaru z punktu A do punktu B.

W rezultacie w umowie spedytora znajduje się zorganizowanie przewozu, natomiast w umowie przewoźnika przewóz towarów. To w przypadku umowy przewozowej działa prawo przewozowe oraz Konwencja CMR – konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów, co ma też znaczenie wtedy, gdy w spedytor działa jak przewoźnik.

Zatem wtedy, gdy potrzebujesz kompleksowego wsparcia w przewozie włącznie z magazynowaniem, przygotowaniem dokumentów, odprawą celną i innymi czynnościami, szukaj ogłoszeń typu „spedycja warszawa”. Gdy chcesz zlecić sam transport, wtedy wybierz firmę skupiającą się na świadczeniu usług przewozowych. Często wiele firm, na przykład Trans-Tok spod Warszawy, prowadzi działania zarówno spedycyjne, jak i transportowe.

142080079782663500