Nowe ogólne zasady ochrony danych, które wejdą w życie w maju 2018 r., wymagają od ubezpieczycieli zmiany sposobu obsługi danych dotyczących ich obecnych oraz potencjalnych klientów. Jakie są to wymogi, w jaki sposób przygotować się na nowe przepisy i jak skutecznie wdrożyć odpowiednie rozwiązania wewnątrz organizacji? Już teraz można pobrać specjalny dokument poświęcony temu zagadnieniu.

Wraz z szybko rozwijającym się i ciągle zmieniającym się cyfrowym krajobrazem, przetwarzanie danych osobowych wzrosło wykładniczo i wymaga modernizacji przepisów. Ponadto wdrożenie przepisów o ochronie danych w różnych krajach wymagało spójności. Nowe regulacje dostosowują przepisy unijne o ochronie danych z 1995 r. do rozwoju nowych technologii internetowych i cyfrowych.

Nowe regulacje

W tym kontekście UE przyjęła pakiet reform w zakresie ochrony danych w kwietniu 2016 r. Pakiet obejmuje ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych, które reguluje prawa związane z prywatnością oraz dyrektywę o ochronie danych dla policji i wymiaru sprawiedliwości.

Wszystkie państwa członkowskie UE muszą dostosować się do tej dyrektywy przed 25 maja 2018.

Zmiana prawa wydaje się być ewolucją, ale dla wielu firm może stać się rewolucją ze względu na konieczność wprowadzenia znaczących i kosztownych zmian systemowych i technologicznych.

Biała księga TIA

W odpowiedzi na te potrzeby TIA Technology przygotowała białą księgę, w której omówione zostały m.in. takie kwestie, jak: wymogi regulacji, którym zgodnie z rozporządzeniem będą podlegać wszyscy ubezpieczyciele; warunki bezpieczeństwa danych, jakie mają w związku z tym zapewnić; a także sposób ich wdrożenia i obsługi w ramach rozwiązania oferowanego przez TIA.

Kary za naruszenia

Firmy, które nie dostosują się do nowych przepisów mogą zostać ukarane grzywną: w zależności od wagi naruszenia grzywny mogą wynosić do 10 milionów euro lub 2% całkowitego globalnego rocznego obrotu (składki przypisanej brutto) lub do 20 milionów euro lub 4% całkowitego globalnego rocznego obrotu.

Dowiedz się, co ubezpieczyciel musi wziąć pod uwagę – już teraz pobierz dokument whitepaper.