Branża poligraficzna to niewątpliwie jedna z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi przemysłu w Polsce. W minionym roku wzrost produkcji sprzedanej w tym sektorze wyniósł aż 8 proc. Istotną rolę w jej rozwoju pełnią nowe technologie, które nie tylko podnoszą efektywność przedsiębiorstw, ale również wpływają na ich rentowność.  

Badanie przeprowadzone przez Oxford Economics i SAP wskazują, że nowe technologie stanowią jeden z podstawowych czynników w procesie rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Z punktu widzenia branży poligraficznej, która jest praktycznie w pełni zautomatyzowana, tego typu rozwiązania wydają się być szczególnie ważne. Inwestycje o takim charakterze pozwalają nie tylko usprawnić działalność firmy, ale również zmniejszają nakłady finansowe ponoszone z tytułu jej działalności. Można to osiągnąć m.in. poprzez optymalizację kosztów związanych z funkcjonowaniem energochłonnych maszyn drukujących czy zaawansowanych linii zbierająco-szyjących. Potencjał nowych technologii dostrzegają także przedsiębiorcy z branży poligraficznej, zdaniem których to właśnie innowacje mają bezpośredni wpływ na dynamikę rozwoju polskiej gospodarki.

Zrównoważone rozwiązania

Oferta rozwiązań technologicznych, mających na celu usprawnienie funkcjonowania przedsiębiorstw z branży poligraficznej, jest wyjątkowo bogata. Poszczególne podmioty mają do dyspozycji m.in. platformy do zarządzania personelem, programy do analizy danych czy systemy pozwalające na zbilansowanie wydatków. – Odpowiednio przygotowana i sukcesywnie realizowana strategia rozwoju firmy w oparciu o innowacyjne rozwiązania może w dłuższej perspektywie przyczynić się do obniżenia nakładów finansowych ponoszonych z tytułu funkcjonowania danego przedsiębiorstwa – mówi Dorota Czech z firmy Phoenix Contact, oferującej system EMwise, wpływający na obniżenie kosztów zużycia energii. – Z uwagi na dużą konkurencję w branży poligraficznej firmy, aby pozostać rentownym i zyskać przewagę rynkową, powinny stale się rozwijać, np. inwestując w nowe technologie – dodaje. Oszczędność to nie jedyny czynnik determinujący wdrażanie innowacyjnych rozwiązań na rynku poligraficznym. Równie istotną kwestią pozostaje ochrona środowiska.

Przemysł przyjazny środowisku

Ograniczenie emisji dwutlenku węgla to jedno z największych wyzwań niemal wszystkich podmiotów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Gałęzią przemysłu, która najlepiej radzi sobie z tym wyzwaniem, jest właśnie branża poligraficzna. Przyjazne środowisku maszyny czy wykorzystywanie farb i lakierów przygotowywanych z surowców odnawialnych to tylko niektóre z możliwości. Narzędziem pozwalającym na ograniczenie zużycia energii, a co za tym idzie również emisji CO2, jest też system EMwise. Rozwiązanie dedykowane m.in. podmiotom z branży poligraficznej, pozwala na wykrycie elementów instalacji, które zużywają najwięcej energii elektrycznej. System umożliwia uniknięcie zwiększonego poboru mocy, co w pośredni sposób pozwala zapobiec niepotrzebnej degradacji środowiska. Wśród innych, niestandardowych, rozwiązań warto wyróżnić także technologię offsetu bezwodnego. W skali roku, pozwala ona poczynić znaczące oszczędności nie tylko z tytułu zużycia wody i papieru, ale również energii, na którą zapotrzebowanie może spaść nawet o 15 proc.

Innowacyjne rozwiązania otwierają przed branżą poligraficzną nowe możliwości. Pozwalają nie tylko zwiększać konkurencyjność oraz zachować rentowność, ale również chronić środowisko. To z kolei sprawia, że nowe technologie stają się czymś znacznie więcej niż tylko elementem unowocześnienia przedsiębiorstwa.