Kwestie bezpieczeństwa są – niestety – często zaniedbywane przez przedsiębiorców. Nierzadko widuje się rażące niedociągnięcia w zakresie higieny, zabezpieczeń oraz w innych kwestiach, tak przecież ważnych dla prawidłowego funkcjonowania firmy. Jednym z głównych powodów zaniedbań są finanse – kierownicy niechętnie inwestują w elementy, które nie przekładają się bezpośrednio na wynik finansowy. Nie są świadomi, że wypadki też kosztują i lepiej zapobiegać niż leczyć. Utrata mienia firmowego to więcej niż finanse – kradzież własności intelektualnej lub wypracowanego know-how może rzutować na przyszłość całej organizacji. Przedsiębiorcy mają rację – nie można poprawić bezpieczeństwa bez inwestycji, ale nie muszą to być spektakularne wydatki. Warto zacząć od ustalenia odpowiednich procedur, aby poprawić to, co można, bez sięgania do firmowej kasy. Poniżej omówiono sposoby na usprawnienia w zakresie bezpieczeństwa, które pomogą zrobić pierwszy krok w dobrą stronę, nie angażując znaczących środków finansowych.

Poprawa jakości procesów rekrutacyjnych

Wraz z rozwojem biznesu, wzrasta sprzedaż i często brakuje rąk do pracy. Kreuje to potrzebę zatrudnienia nowych pracowników. Największym błędem, jaki można popełnić w takiej sytuacji, jest szybki i nieprzemyślany proces rekrutacji. Firmy, które wysoko mierzą, muszą mieć przygotowany plan działania na wypadek nagłej potrzeby zatrudnienia nowych osób. Poza tym, jeśli kandydaci na stanowisko nie spełniają wymagań, nie należy przyjmować ich do pracy. Dodatkowo, warto opracować procedurę tzw. „onboardingu”, co oznacza sprawne przeszkolenie nowego nabytku, aby jak najszybciej był w stanie rozpocząć pracę na swoim stanowisku. Procedura wdrażania stanowi niezwykle istotny element, pozytywnie wpływający na stopień kwalifikacji załogi. Pomaga ona również zmniejszyć ryzyko wypadków, szczególnie w firmach produkcyjnych – aspekt BHP powinien zajmować szczególne miejsce w szkoleniu wstępnym.

Zapewnienie odpowiednich szkoleń

Wspomniane już szkolenia to jeden z najprostszych i najskuteczniejszych sposobów zapewnienia bezpieczeństwa w pracy. Dzięki wiedzy i znajomości ryzyka na stanowisku, pracownik ma większe szanse na uniknięcie wypadków i incydentów. Aby sprawnie szkolić w zakresie BHP, należy zatrudnić specjalistę, który dostosuje materiał do potrzeb konkretnego zakładu pracy. Pracownicy biur nie będą wtedy tracić czasu na wykłady o kaskach i iskrach spawalniczych, a spawacze – o potrzebie używania niszczarki do pozbywania się błędnych umów i niepotrzebnych dokumentów.

Należy pamiętać, że szkolenie obowiązuje wszystkich – bez względu na staż pracy i zakres kompetencji. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, bez względu na wszystko inne. Jest za nie odpowiedzialny pracodawca, który nigdy nie powinien liczyć na to, że pracownicy mają głowę na karku i sami zadbają, aby bezpiecznie pracować. Takie myślenie może mieć zgubne konsekwencje (Duke P., Entrepreneur, 6 WAYS TO IMPROVE WORKPLACE SAFETY WITHOUT GOING BROKE, 2014).

Odpowiedni sprzęt i narzędzia pracy

Niezwykle ważne jest, aby pracodawcy zapewnili zatrudnionym odpowiednie narzędzia oraz sprzęt niezbędny do wykonywania powierzonych działań. Względy bezpieczeństwa powinny być na pierwszym planie, a pracodawcy muszą wyposażyć załogę w stosowne środki ochrony osobistej. Środki ochrony różnią się w zależności od środowiska pracy. Wśród nich znaleźć można m.in. kaski, okulary, buty z metalowymi noskami, ochronniki słuchu i inne. Jeśli chodzi o sprzęt i wyposażenie, należy zainwestować w szafy metalowe, które bezpiecznie przechowają niebezpieczne przedmioty, gdy nie są używane. Oprócz szaf na chemikalia i narzędzia, firmy mogą (i powinny) zaopatrzyć się w szafy metalowe na dokumenty. Zapewnienie bezpiecznych narzędzi oraz niezbędnego sprzętu z pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w firmie.

Czystość i higiena

Przestrzenie firmowe, które są brudne i zagracone, to potencjalna wylęgarnia wypadków. Z tego powodu, pracodawcy powinni dbać o porządek w swoich jednostkach. Wprowadzenie odpowiedniej rutyny, wyznaczenie kącików czystości, zarządzenie dotyczące sprzątania stanowisk pracy – wszystko to pozytywnie wpłynie na liczbę incydentów BHP w firmie. W środowiskach mokrych można pokusić się o specjalne maty antypoślizgowe (Lesonsky R., SmallBizTrends, THE TOP 5 WORKPLACE INJURIES AND HOW TO PREVENT THEM, 2016). Innym sposobem na lepszą organizację stanowisk oraz uniknięcie bałaganu jest zakup pojemnych szaf na dokumenty i rzeczy osobiste. Dzięki nim, pracownicy nie będą musieli trzymać niczego na widoku, co zapewni zorganizowany wygląd biura.

Usprawnienia w procesie rekrutacji, szkolenia, odpowiedni sprzęt i narzędzia itp. to tylko niektóre sposoby na poprawę bezpieczeństwa w firmie. Nie należy zapominać, że zakup szaf nie musi być kosztowny. Jednym z producentów i dystrybutorów wyposażenia dla firm w rozsądnych cenach jest AJ Produkty. Firma oferuje szafy metalowe biurowe, maty antystatyczne i antypoślizgowe oraz inne sprzęty, które przyczyniają się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w pracy. Więcej informacji na stronie internetowej AJ Produkty.