Zaostrzanie przepisów dotyczących ochrony środowiska powoduje, że energetyka zawodowa i przemysł stają przed koniecznością sprostania coraz ostrzejszym limitom emisji zanieczyszczeń do środowiska. W związku z tym w elektrociepłowni Veolia Energia Poznań ZEC S. A. wykonywana jest modernizacja kotłów oraz budowana instalacja odazotowanie spalin dla wszystkich trzech jednostek. Klapy i zestawy pompowe do tej instalacji dostarczy AFT Sp. z o.o., uznany producent klap odcinających oraz regulacyjnych na kanały powietrza i spalin.

Uznany dostawca

Budowa instalacji odazotowania spalin w elektrociepłowni Veolia Energia Poznań ZEC S. A. pociągała za sobą konieczność wyłonienia dostawców urządzeń, których praca pozwoli na uzyskanie zamierzonego efektu – redukcję emisji. Firma AFT Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu wygrała przetarg na dostawę klap odcinających oraz regulacyjnych na kanały powietrza i spalin. Dodatkowo AFT Sp. z o. o. dostarczy zestawy pompowe, które posłużą do zasilania instalacji odazotowania spalin w amoniak. Związki te zostają wprowadzane do spalin, gdzie następuje reakcja chemiczna z tlenkami azotu znajdującymi się w spalinach. Dostawy klap oraz zestawów pompowych przewidziane są na lata 2016-2018. Łączna ilość dostarczanych kompletnych urządzeń na wszystkie trzy jednostki to 20 zestawów pompowych oraz ponad 100 klap.

Projekt dostosowany do potrzeb klienta

Wyprodukowany przez AFT Sp. z o.o. układ zasilania instalacji odazotowania spalin w amoniak, składa się z bardzo wielu podzespołów (specjalistycznej armatury, pomp, napędów pneumatycznych oraz urządzeń pomiarowych). Elementem montażowym całego układu pompowo-zaworowego jest rama, na której montowane są wszystkie urządzenia wraz z rurami wykonanymi ze stali nierdzewnej, przez które przepływa medium. Oprócz nich w skład instalacji wchodzą także zawory kulowe (GEMU) wraz z napędami pneumatycznymi i elektrycznymi, pompy, przepływomierze, manometry itp. Dodatkowo, układ pompowo zaworowy (skid) musi spełnić wymagania dotyczące szczelności przy wysokim ciśnieniu pracy. Spoiny muszą także zostać objęte odpowiednią dokumentacją, która zawiera m. in. instrukcję technologiczną spawania (WPS – Welding Procedure Specification), protokoły uznania technologii spawania (WPQR – Welding Procedure Qualification Record) wraz z zatwierdzoną instrukcją WPS, instrukcję wraz z protokołami badań jakości złączy spawanych itp.

Liczne kontrole gwarancją terminowych dostaw

Dostarczane przez AFT Sp. z o.o. zestawy pompowo-zaworowe wykorzystywane do zasilania instalacji odazotowania spalin składają się z wielu różnych urządzeń. Są to m. in. pompy wraz z falownikami, podgrzewacze, zawory kulowe, zawory zwrotne, siłowniki pneumatyczne, elektrozawory, czujniki ciśnienia, czujniki temperatury, zawory przelewowe, zawory spustowe, przepływomierze itp. Różnorodność wyżej wymienionych urządzeń stawia firmę przed trudnym zadaniem logistycznym, którym jest skoordynowanie dostaw od wszystkich poddostawców. Zobowiązanie dostarczenia kompletnych zestawów pompowych w określonym terminie wymusza dopilnowania terminów dostaw. W zależności od etapu produkcji dany element musi być dostępny, aby mógł zostać zamontowany. Każde opóźnienie może spowodować następne, dlatego jest to tak bardzo ważne. Oprócz sprawdzenia ilości dostarczanych urządzeń przeprowadzana jest też kontrola jakościowa, która pozwala wyeliminować ewentualne uszkodzenia powstałe podczas dostawy oraz ustalić zgodność dostarczonego towaru z zamówieniem. To bardzo istotne, gdyż nie licząc elementów rurociągów zamówieniu podlega ponad tysiąc pięćset sztuk produktów.

Część dostaw dla instalacji odazotowania spalin elektrociepłowni Veolia Energia Poznań ZEC S. A. została już zrealizowana. Firma AFT Sp. z o. o. poradziła sobie z wielkością zamówienia, ilością urządzeń i koordynacją prac oraz dostaw. Prace nad kolejnymi dostawami idą zgodnie z planem i nie są przewidywane żadne problemy. Solidność AFT Sp. z o. o. pozwoli na uruchomienie instalacji i obniżenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery zgodnie z planem i terminami wymaganymi w Dyrektywach Unii Europejskiej.

Więcej informacji na temat firmy AFT znaleźć można na stronie www.aft.pl