Logistyką nazywamy cały zakres działań, umożliwiających sprawny i efektywny przepływ wszelkiego rodzaju towarów (surowców, materiałów, gotowych produktów, odpadów), informacji, usług oraz ludzi. Jest ona pojęciem bardzo obszernym, może odnosić się do procesów zarządzania przedsiębiorstwem, procesów produkcyjnych, informatycznych, najlepiej jednak kojarzona jest z transportem.

Transport w logistyce

Zdecydowanie największy udział w transporcie stosowanym w działalności logistycznej, posiada transport drogowy. Korzysta on z najbardziej rozbudowanej infrastruktury drogowej (dzięki temu wykorzystywany jest jako środek dowozowo-odwozowy, tj. wykorzystywany jest do transportu na krótkich odcinkach towarów, które przebyły większą część trasy innymi środkami, np. z lotniska do adresata), jest szybki i łatwy w organizacji. Można nim przewozić różnego rodzaju towary i na różne dystanse, choć najczęściej wykorzystywany jest do transportu drobnicy na krótkich i średnich trasach. Ponadto jest bardzo tani. Z drugiej strony transport drogowy ma kilku minusów, np. uzależniony jest od przepustowości dróg (która obniża się w przypadku robót drogowych lub wypadków), najwyższą w stosunku do pozostałych dziedzin transportu wypadkowością, oraz negatywnym wpływem na środowisko naturalne. Zgodnie ze statystykami GUS oraz Biura ds. Transportu Międzynarodowego na polskim rynku istnieje około 240 tys. firm, świadczących usługi transportowe. Ponad 16% z nich to przewoźnicy autokarowi (tacy jak firma Sprint Bus), przewoźnicy towarowi, wykorzystujący pojazdy po masie powyżej 3,5 tony to ponad 37% tego rynku.

Drugim najczęściej wykorzystywanym typem transportu jest transport kolejowy. Przyczyną tego stanu rzeczy jest fakt, że przez wiele lat transport kolejowy był zdominowany przez przedsiębiorstwa państwowe, które znalazły się w głębokim kryzysie. Obecnie trwa proces reprywatyzacji tego sektora. Kolej najczęściej wykorzystywana jest do przewozów ładunków masowych na dalekich i średnich dystansach, jednak ze względu na ograniczoną infrastrukturę nie zawsze gwarantuje on przewozy bezpośrednie od nadawcy do odbiorcy.

Transport morski zajmuje dominującą pozycję w międzynarodowym transporcie – rocznie przewozi się nim od 75 do 80% towarów, stanowiących przedmiot handlu światowego. Jednym z głównym towarów przewożonych drogą morską jest ropa naftowa. Z kolei transport lotniczy, będący najmłodszą dziedziną transportu, wykonuje rocznie zaledwie około 1% światowych przewozów towarów – mimo to wartość przewożonych tą drogą towarów wynosi blisko 10% całości.

fotolia_114559365_subscription_monthly_m