2/3 respondentów z Polski, ponad 3/4 badanych na Słowacji i w Bułgarii, oraz 70% Czechów najchętniej pomaga potrzebującym dzieciom. Na drugim miejscu stawiamy pomoc osobom starszym – co ósmy badany Polak pomoc kieruje do tej grupy potrzebujących.

Okres świąteczno-noworoczny to czas, w którym Polacy najaktywniej angażują się w działania charytatywne. O ile nasi południowi sąsiedzi najchętniej otwierają portfele w okresie bożonarodzeniowym, w Polsce okres ten wydłuża się ze względu na doroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który organizowany jest zawsze na początku roku.

Badanie przeprowadzone dla Profi Credit przez Ipsos wyraźnie pokazuje, że Polacy odznaczają się na tle sąsiadów bardzo dużą wrażliwością społeczną. Nie tylko plasujemy się w czołówce najchętniej pomagających narodów, ale także wyróżnia nas sposób, w jaki wspieramy potrzebujących. Wolimy przekazywać konkretne dobra materialne niż gotówkęmówi Jarosław Czulak, Dyrektor Działu Marketingu, Profi Credit.

Badanie dotyczące dobroczynności zostało przeprowadzone w październiku 2014 roku. Wzięło w nim udział po 4100 respondentów z Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Bułgarii w wieku od 18 do 70 lat. Badani odpowiadali na pytania dotyczące tego, w jaki sposób łożą na cele dobroczynne, jakiej grupie potrzebujących najchętniej pomagają oraz ile pieniędzy przeznaczają na rzecz inicjatyw charytatywnych.

Prezenty, cegiełki, przelewy

Polacy najczęściej kupują dla potrzebujących konkretne produkty (39%), rzadziej decydują się na datki pieniężne, czym wyróżniamy się na tle innych narodów z tej części Europy. Bułgarzy (46%) i Słowacy (42%) zwykle wysyłają tzw. “cegiełki” SMS-owe. Czesi natomiast wybierają przelewy bankowe na rzecz konkretnych organizacji – w ten sposób pomaga aż 1/3 tamtejszych darczyńców.

Najbardziej hojni Bułgarzy i Czesi

Pomimo tego, że Czesi stanowią najmniej zaangażowane charytatywnie społeczeństwo, wraz z Bułgarami, są oni najbardziej hojnymi darczyńcami. Niemal dwie trzecie Czechów (64%) łożących na cele charytatywne, przekazuje kwoty przekraczające 15 zł. Co ósmy Czech wspiera potrzebujących kwotą wyższą niż 75 zł. Więcej niż 30 zł ofiaruje potrzebującym 39% Polaków i 45% Bułgarów. Co szósta jednostkowa pomoc charytatywna w Bułgarii przekracza równowartość aż 105 zł. Na Słowacji 3/4 osób wspiera potrzebujących kwotą nieprzekraczającą 38 zł.

Najchętniej pomagamy dzieciom

Badanie wykazało również, że chęć niesienia pomocy dzieciom jest najczęstszym motywem kierującym osobami łożącymi pieniądze na cele dobroczynne. Taką deklarację złożyły 2/3 respondentów z Polski, ponad 3/4 badanych na Słowacji i w Bułgarii, oraz 70% Czechów. Na drugim miejscu stawiamy pomoc osobom starszym – co ósmy badany Polak pomoc kieruje do tej grupy potrzebujących. Na trzecim miejscu plasują się organizacje działające na rzecz zwierząt.

Wyniki badania wyjaśniają poniekąd coroczną mobilizację Polaków przy okazji finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Najmłodszych potrzebujących czynnie spiera również firma Profi Credit, która działając na poziomie międzynarodowym, została jednym z głównych partnerów organizacji UNICEF.

– Nasza firma z każdym rokiem wspiera coraz więcej organizacji i projektów charytatywnych. Spółka ponownie stała się głównym partnerem Funduszu ONZ Pomocy Dzieciom – UNICEF. Profi Credit chętne angażuje się też w inicjatywy o charakterze lokalnym, jak wspieranie finansowe środowiskowych centrów pomocy, których standardowe środki często pozwalają na pokrycie tylko podstawowego zakresu działalności – wyjaśnia Jarosław Czulak.