Nowoczesne technologie trwale zmieniły sposób w jaki funkcjonuje współczesny biznes. Zmiany nie ominęły również procesów HR a zarządzanie zasobami ludzkimi już od dawna nie jest już kojarzone z podbijaniem kart pracowniczych i przygotowywaniem wycinków finansowych. Współcześni kadrowi stają się obecnie doradcami biznesowymi, którzy w cyfrowym świecie wpływają na funkcjonowanie całych przedsiębiorstw.

Według szacunków Deloitte aż 74 proc. menedżerów stawia przeniesienie procesów HR do świata cyfrowego wśród priorytetów biznesowych.

Rosnąca digitalizacja – w połączeniu ze zmieniającymi się oczekiwaniami użytkowników – wpływa na funkcjonowanie największych na świecie przedsiębiorstw. Współczesny pracownik, przyzwyczajony do użytkowania urządzeń mobilnych oraz chmury obliczeniowej już teraz oczekuje od firm wykorzystania nowoczesnych rozwiązań na kilku płaszczyznach jednocześnie. Zmiany te dostrzegają już zarządzający firmami. Według szacunków Deloitte aż 74 proc. menedżerów stawia wśród priorytetów przeniesienie procesów HR do świata cyfrowego. Wiele firm koncentruje się jednak na wdrożeniu rozwiązań, które wspomagają zarządzanie talentami jedynie na linii pracodawca – pracownik. Już niedługo może okazać się to niewystarczające. Badania Hackett Group dowodzą, iż liderzy HR zdają sobie sprawę, że efektywność całych organizacji w przyszłości zależy od stałego rozwoju technologii ze szczególnym uwzględnieniem analityki[1].

Kluczem do sukcesu dla przedsiębiorców będzie wyjście poza strefę technologicznego komfortu i transformacja nie tylko systemu wspierającego wybrany proces obszaru HR, ale transformacja całego modelu zarządzania kapitałem ludzkimi. Przedsiębiorcy, już teraz prowadzą spersonalizowaną komunikację z pracownikami, jednak zmiany powinny dotyczyć również całego procesu biznesowego, który za nią stoi. Działy HR zmieniają się tym samym w „cyfrowe ośrodki zarządzania”, które administrują systemem wynagrodzeń, zarządzania kompetencjami oraz ich rozwojem czy analizują dane wpisując je w strategię biznesową całej firmy – komentuje Beata Bartkiewicz, HCM Senior Account Executive z SAP Polska.

Również rozwijające się środowisko pracy wymusza zmiany w sposób naturalny. Pracownicy coraz częściej decydują się na elastyczne formy zatrudnienia czy pracę zdalną kosztem tradycyjnego etatu w siedzibie firmy. Rosnąca mobilność zatrudnianych specjalistów sprawia więc, że narzędzia z których korzystają działy HR muszą szybko adaptować się do zmian. Dostrzegają to również sami HR – owcy, którzy wiedzą, że na sukces całej organizacji przekłada się dokładne zrozumienie potrzeb każdego pracownika.

HR jest obecnie jednym z najbardziej ekscytujących obszarów do pracy. Dlaczego? Gdyż dotyka trzech różnych obszarów: człowieka, biznesu oraz IT. Zrozumienie ludzkiej natury oraz tworzenie na tej podstawie praktyk HR to kluczowe wymogi utrzymania zdrowego środowiska pracy, które jest podstawą wdrożenia zasad zarządzania zasobami ludzkimi do strategii biznesowej – komentuje Ernesto Marinelli, SVP, Head of HR SAP EMEA and MEE.

Technologia zmienia tradycyjny HR

Jednak, by daleko idące zmiany w dziedzinie HR mogły przełożyć się na stworzenie biznesowego eldorado, musi stać za nimi zaawansowana technologia wsparta systemami analitycznymi. Tradycyjne modele zarządzania są już niewystarczające, by sprostać administrowaniu ogromną ilością informacji o pracownikach. Dotychczas dane dotyczące zdrowia, zaangażowania, finansów czy wynagrodzeń były wykorzystywane nieefektywnie.

 

–  Według raportu „Human Capital Trends 2016” aż 77 proc. przebadanych organizacji uczestniczących w badaniu potwierdziło, że analiza danych w HR jest istotna, jednak jedynie kilka firm ma możliwości, by informacje te przekształcić w kompleksowe i użyteczne analizy biznesowe. Oprócz wykorzystania planowania oraz analizy zasobów ludzkich również to sztuczna inteligencja wkracza do HR. Inteligentne usługi, które dostępne są w takich rozwiązaniach, jak SAP SuccessFactors zostały zaprojektowane by dostarczać bardziej spersonalizowane oraz spójne analizy dla pracowników, menedżerów oraz działów HR. Jednocześnie ograniczone zostają wydatki na zarządzanie zasobami ludzkimi poprzez automatyzację standardowych procesów. Dla przykładu, organizacje mogą zredukować koszty administracyjne do 27 proc. kiedy procesy mogą zostać łatwo i szybko zainicjowane przez osoby zarządzające – komentuje Damon O’Neill, Talent Management Evangelist and Head of Cloud Business Development CEE SAP.

 

 

Właśnie dlatego współczesny biznes potrzebuje wsparcia w zakresie efektywnego użycia informacji, które pojawiają się w wykorzystywanych systemach. Zbieranie danych musi służyć do budowania lepszej, efektywniejszej organizacji, która w sposób bardziej dynamiczny będzie mogła reagować na zmiany na rynku pracy i odpowiadać na potrzeby już zatrudnionych specjalistów. Dlatego liderzy rynku nowych technologii poświęcają dużo uwagi rozwojowi rozwiązań z obszaru analityki, big data, przy jednoczesnej optymalizacji kosztowej poprzez rozwiązania chmurowe. Firmy zaczynają dostrzegać, że ich rozwój zależy od wiedzy jaką dysponują dzięki procesom HR.

 

–  Rozwiązania HR, które funkcjonują w otwartym i dynamicznym modelu chmurowym pozwalają przekształcić działy osobowe z administratora danych w proaktywnego partnera biznesu. Takie systemy pozwalają efektywnie zarządzać talentami, karierą oraz efektywnością pracowników – zarówno przez specjalistów HR jak i zewnętrznych konsultantów. Ponadto rozwiązania, jak SuccessFactors stanowią również narzędzie dla samych zatrudnionych, którzy mogą korzystać z ich  funkcji edukacyjnych, społecznościowych oraz angażujących będąc w dowolnym miejscu na świecie – nawet w chmurach. Z takim wyzwaniem zmierzyliśmy się na polskim rynku wdrażając to rozwiązanie w PLL LOT, gdzie z systemu SAP SuccesFactors korzysta już większość pracowników – dodaje Damon O’Neill.

 

Kluczową sprawą jest jednak cel strategiczny – czyli odpowiedź na pytanie, co firma chce osiągnąć dzięki wdrożeniu oprogramowania, jakie mają być jego wymierne korzyści oraz jakie wskaźniki biznesowe będę o tym świadczyć. Wybór technologii to zaledwie jeden z etapów, który jest konsekwencją przemyślanego planu tworzenia działów HR. A w nim kluczową rolę wciąż odgrywać będą doświadczeni kadrowi.

 

[1] http://www.thehackettgroup.com/about/research-alerts-press-releases/2016/06092016-hr-to-focus-on-technology-and-analytics-in-2016.jsp