Każdego z nas chociaż raz w życiu czeka wizyta u notariusza – niektóre dokumenty, aby były ważne w świetle prawa muszą zostać spisane i potwierdzone przez posiadającą odpowiednie uprawnienia osobę. Najważniejszą rzeczą, zaraz obok rzetelności i doświadczenia notariusza, jest opłata, jaką pobierze od wykonania określonych czynności.

Maksymalna wysokość taksy notarialnej jest uregulowana przez stosowny dokument, nie ma odgórnej kwoty minimalnej. Dlatego też warto znać wysokość taksy, aby móc wybrać notariusza, który za swoje usługi wyznaczy niższą kwotę.

Spisanie testamentu

Testament jest aktem ostatniej woli, w którym osoba spisująca orzeka, kto i w jakiej części dziedziczy jej majątek. Koszt samego zapisu wynosi 50 zł, przy czym należy doliczyć 6 zł za każdą stronę dokumentu. Dodatkowe koszty poniesie się w przypadku chęci pozbawienia prawa do uprawnionego zachowku – maksymalnie może to wynieść do 150 zł.

Przepisanie mieszkania

Przepisanie mieszkania na dziecko bądź inną, wskazaną przez obdarowującego, osobę zazwyczaj sporządzane jest w formie testamentu. Jeśli jednak chce się oddać nieruchomość za życia, można wybrać akt dożywocia bądź darowiznę. Maksymalna stawka, jaką za sporządzenie aktu pobierze notariusz, zależna jest od ceny przepisywanej nieruchomości. W przypadku darowizny, biorąc pod uwagę cenę nieruchomości, może to być:

– 30 000 zł – 60 000 zł – 710 zł + 1 % od nadwyżki powyżej 30 000 zł;

– 60 000 zł – 1 000 000 zł – 1 010 zł + 0,4 % od nadwyżki powyżej 60 000 zł;

– 1 000 000 zł – 2 000 000 zł – 4 770 zł + 0,2 % od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł.

Pełnomocnictwo

Nadanie uprawnień osobie trzeciej, aby w naszym imieniu podejmowała wiążące decyzje, musi zostać sporządzone w postaci pełnomocnictwa. Koszty, jakie pobierze notariusz za jego sporządzenie, to 30 zł za dokonanie jednej czynności, a do więcej niż jednej 100 zł (źródło).

Umowa majątkowa małżeńska

Niektóre małżeństwa decydują się na posiadanie rozdzielności majątkowej, czyli tak zwanej intercyzy. Koszt jej spisania u notariusza wynosi 400 zł. Należy pamiętać, że intercyza musi mieć formę aktu prawnego, nie obędzie się więc bez wizyty w kancelarii notarialnej.