Bloczki silikatowe to funkcjonalny materiał do wznoszenia ścian zewnętrznych i wewnętrznych. Dzięki dużej dokładności wymiarowej mogą być łączone na tzw. zaprawę cienkowarstwową, co umożliwia szybkie i precyzyjne budowanie bez ryzyka powstawania mostków termicznych. Aby jednak prace przebiegały bez problemów, należy dołożyć szczególnej staranności przy murowaniu pierwszej warstwy. Dlaczego ma ona tak duże znaczenie i jak poprawnie ją wykonać wyjaśnia Joanna Nowaczyk z Grupy SILIKATY.

Bez względu na to, w jaki sposób murowane będą przegrody, pierwszą warstwę układa się na tradycyjnej zaprawie cementowej (stosunek cementu do piasku 1:3). Pozwala ona bowiem na skorygowanie nierówności i odchyleń, jakie mogły pojawić się na etapie fundamentowania. Odpowiednio wypoziomowana pierwsza warstwa, stanowi punkt odniesienia dla kolejnych.  Błędy, których nie poprawimy na początku prac murarskich, później będą wpływały na szybkość i jakość wykonania całego muru.

Jeśli mur jest wykonywany na ścianie, ławie fundamentowej lub jest ścianą parteru w budynku niepodpiwniczonym, przed przystąpieniem do prac murarskich, należy ułożyć warstwę izolacji przeciwwilgociowej.

Za pomocą niwelatora ustala się najwyższy i najniższy punkt podłoża. Różnica pomiędzy nimi nie powinna przekraczać 50 mm. W przypadku wystąpienia większych różnic, podłoże należy wyrównać, wykonując nadlewkę betonową.

Murowanie pierwszej warstwy rozpoczyna się od najwyższego narożnika, w którym ustawia się pojedynczy bloczek połówkowy, do którego  dostawia się bloczek podstawowy.  Następnie czynności te powtarza się w kolejnych narożnikach tak, aby ich górna płaszczyzna znajdowała się dokładnie na tej samej wysokości. Po ustabilizowaniu wszystkich bloczków w narożnikach, rozciąga się między nimi sznurek, który ułatwia układanie kolejnych elementów. Podczas uzupełniania pierwszej warstwy, trzeba kontrolować poziomicą wysokość  i poziom górnej płaszczyzny. W razie potrzeby dokonuje się korekty za pomocą gumowego młotka. Dla co dziesiątego bloczka zaleca się przeprowadzenie pomiaru niwelatorem.

Bloczki silikatowe wyposażone są w system pióro-wpust, dzięki czemu nie wymagają wypełniania zaprawą spoin pionowych. Elementy podstawowe mają długość 25 cm i jeśli ściana zostanie zaprojektowana w takim module, możemy ograniczyć konieczność docinania bloczków. W praktyce jednak całkowite uniknięcie docięć wymaga od wykonawcy niebywałej precyzji i trzeba liczyć się z tym, że wystąpi potrzeba uzupełnienia warstwy bloczkiem o nietypowym wymiarze. Pamiętać należy również o wypełnieniu spoiny pionowej na miejscu styku dociętego bloczka z sąsiednim.

Do układania kolejnych warstw muru można przystąpić dopiero po stwardnieniu zaprawy cementowej pod pierwszą warstwą (co najmniej po 1-2 godzinach).